Ediţia a XVII-a a Congresului Naţional de Farmacie a avut loc în Bucureşti în perioada 26-29 septembrie a.c., fiind organizat de Societatea de Ştiinţe Farmaceutice şi Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

Manifestarea s-a bucurat de participarea colegilor farmacişti, medici, studenţi din toate centrele universitare, precum şi a unor importanţi lectori din străinătate (Franţa, Anglia, Olanda, Grecia, Spania, Bulgaria, Serbia etc.), însumând un număr de 1519 participanţi. La eveniment au fost reprezentate 66 companii farmaceutice naţionale şi multinaţionale şi 12 parteneri media.

În cadrul sesiunilor congresului au fost susţinute un număr de 48 de conferinţe, 66 de comunicări orale, de către 104 lectori, 146 de postere, precum şi 7 conferinţe cu invitaţi speciali 12 simpozioane de firmă. Prin intermediul acestor prezentări orale au fost aduse informaţii importante privind cele mai semnificative cercetări din centrele universitare naţionale pe mai multe arii de expertiză. Este de remarcat nivelul ştiinţific al lucrărilor, faptul că au fost realizate, susţinute public şi premiate lucrări ale unor tineri cercetători, precum şi ale cadrelor didactice, cercetători din toate centrele universitare, recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Lucrările ştiinţifice au debutat cu o sesiune plenară, avându-i ca invitaţi speciali pe domnul conf. dr. Adrian Majuru, preşedinte al Asociaţiei pentru Antropologie urbană, domnul farmacist Jesus Aquilar Santamaria – preşedintele Pharmaceutical Group of the European Union şi domnul prof. dr. Bogdan Popescu, prorector al UMF „Carol Davila”, Bucureşti.

Tematicile abordate la ediţia din acest an au fost superpozabile celor de la ediţia anterioară şi anume: Designul medicamentului – sinteză, analiză, inovare; Plantele medicinale – actualităţi în cercetare şi utilizarea terapeutică; Xenobiotice şi biotice – evaluarea clinică şi nonclinică a eficacităţii şi siguranţei, Tehnologia farmaceutică – perspective în optimizarea formelor farmaceutice; Practica farmaceutică – aspecte legislative, ale managementului, marketingului farmaceutic şi ale tehnologiei informaţionale.

Simpozioanele propuse pentru această ediţie au avut următoarele titluri: Farmacia clinică, în contextul provocărilor farmacoterapiei contemporane, Farmacia de spital – noi orizonturi, Nutriţie şi siguranţă alimentară – impact asupra sănătăţii umane, Substanţele de abuz – abordări actuale şi noi provocări (teme care nu au mai fost abordate la ediţii anterioare ale congreselor naţionale) şi simpozionul de Istoria farmaciei, aflat la cea de-a treia ediţie.

La secţiunea dedicată Designului medicamentului au fost prezentate conferinţe privind complecşii metalici cu activitate citotoxică şi antioxidantă (Universitatea de Medicină din Sofia) şi pe tema nanomaterialelor pentru aplicaţii biomedicale (UMF „Grigore T. Popa”, Iaşi). Comunicările orale au avut ca teme proiectarea şi modelarea moleculară a unor compuşi cu structură chinolonică, complecşii de incluziune cu ciclodextrine, caracterizarea fizico-chimică şi a activităţii anticanceroase a unor aurone tizolice (UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca), cercetări privind dezvoltarea de noi nanofibre pe bază de arginină cu aplicaţii biomedicale (UMF „Grigore T. Popa”, Iaşi). Au fost premiate lucrările tip e-poster realizate de cadre didactice din centrele universitare (Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca).

La secţiunea Plante medicinale – actualităţi în cercetarea şi utilizarea terapeutică, au fost prezentate conferinţe privind utilitatea extractelor şi a substanţelor vegetale în neuroprotecţie, abordări nutraceutice alternative terapiilor convenţionale, tendinţe actuale în fitoterapia tulburărilor neurodegenerative (UMF „Carol Davila”, Bucureşti), comunicări orale privind studiul flavonei apigenine, al conţinutului în polifenoli şi capacitatea antioxidantă, acţiunii hepatoprotectoare, a modalităţilor de determinare a polifenolilor din specii vegetale, aplicaţii ale extractelor meristematice din seminţe ale speciilor de Nigella, investigarea efectelor biologice ale unor extracte metanolice ale unor specii de Pelargonium, precum şi a potenţialului antitumoral al unor extracte de sovârf şi rozmarin şi valorificarea potenţialului farmaceutic al Lavandula angustifolia. Au fost premiate lucrări e-poster realizate de cadre didactice din următoarele centre universitare: Cluj‑Napoca, Chişinău, Timişoara.

În secţiunea dedicată temelor din sfera Xenobiotice şi biotice au fost susţinute conferinţe privind benzodiazepinele în managementul tulburărilor psihice (colectiv UMF „Carol Davila”, Bucureşti), conferinţa pe tema afectării toxice a pancreasului (UMF „Grigore T. Popa”, Iaşi), o conferinţă pe tema protocoalelor biochimice pentru evaluarea dezechilibrelor redox în probele biologice (colectivul de autori fiind din centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Timişoara) şi o conferinţă pe tema perspectivelor modulării glicoproteinei P în afecţiunile neurologice – abordări farmaceutice (colectiv din UMF „Carol Davila” Bucureşti şi Institutul de Diagnostic şi Sănătate animală, Bucureşti). Tot în secţiunea dedicată xenobioticelor şi bioticelor au fost prezentate conferinţe privind subiecte legate de potenţialul terapeutic antibacterian al bacteriofagilor (UMF „Carol Davila”, Bucureşti), relaţia durere-somn (UMF „Grigore T. Popa”, Iaşi), modificarea activităţii enzimelor şi controlul dezvoltării fenomenelor patologice (UMF „Grigore T. Popa”, Iaşi), terapia biologică în bolile neoplazice rare (UMF „Carol Davila”, Bucureşti).

La secţiunea dedicată Tehnologiei farmaceutice, problematica tratată a fost axată pe abordări nanofarmaceutice în terapia modernă (UMF „Carol Davila”, Bucureşti), microemulsiile biocompatibile, din perspectiva utilizării ca sisteme cu eliberare topică a substanţelor medicamentoase (UMF „Victor Babeş”, Timişoara), caracteristici de suprafaţă ale unor materiale şi produse farmaceutice (UMF „Carol Davila”, Bucureşti), materialele anorganice poroase ca transportori pentru substanţe medicamentoase (UMF „Gr. T Popa”, Iaşi), evaluarea profilurilor de dizolvare, sisteme de cedare a agenţilor antiinflamatori şi studii clinice dedicate unor produse farmaceutice. Au fost premiate lucrările ştiinţifice e-poster din centrele universitare Bucureşti şi Constanţa.

La secţiunea dedicată Practicii farmaceutice, conferinţele au abordat teme de interes precum: autorizarea pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, poziţionarea farmacistului în cadrul sistemului public de sănătate, rolul sănătăţii în responsabilitatea socială, lucrări ale colegilor din Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, precum Directiva EC 24/2004, procedura europeană de arbitraj privind soluţiile perfuzabile. Au fost premiate posterele din următoarele centre universitare: Chişinău, Bucureşti, Belgrad.

Au fost susţinute prelegeri orale în cadrul simpozioanelor ştiinţifice de farmacie clinică, farmacie de spital, de nutriţie şi siguranţă alimentară, istoria farmaciei, precum şi cel dedicate substanţelor de abuz.         

În cadrul simpozionului de Farmacie clinică au fost susţinute lucrări ştiinţifice ale căror principale subiecte au fost: implicarea activă a farmacistului clinician în echipe medicale (UMF „Carol Davila”, Bucureşti), evaluarea consumului de antibiotice şi chimioterapice în spital, necesitatea supravegherii antibioterapiei, rezistenţa la antifungice, rolul farmacistului de comunitate în detectarea şi soluţionarea erorilor de medicaţie, dezvoltarea unei aplicaţii personalizate pe baza unei predicţii sistematice a reacţiilor adverse în cazul pacienţilor cu polimedicaţie, analiza de clusteri a nivelurilor de aderenţă la medicaţia antihipertensivă şi a determinanţilor aderenţei, evaluarea aderenţei pacienţilor la tratament prin diferite metode.

În cadrul simpozionului de Nutriţie şi siguranţă alimentară, au fost prezentate teme precum: microplasticele, valoarea nutritivă a fructelor de mare, fluorul în profilaxia cariei dentare, produsele apicole, precum şi aspecte legislative privind alimentele noi, dietele vegetariene şi alimentele utilizate în obezitate.

Simpozionul de Farmacie de spital a avut ca principale teme ale conferinţelor susţinute aspecte noi privind biosimilarele, securitatea pacientului, compuşii citotoxici, aspecte specifice ale educaţiei farmaceutice din Ucraina, teme care au fost prezentate de lectorii străini care au participat la simpozion. De asemenea, au mai fost prezentate aspecte concrete privind cheltuielile de sănătate în Europa, instrumentele specifice ale activităţii farmacistului de spital şi studii de caz din spitalele din România.

La simpozionul Substanţele de abuz – abordări actuale şi noi provocări, au fost prezenţi ca lectori-invitaţi specialişti ai Agenţiei Naţionale Antidrog, care au abordat teme precum: Drogurile – limite instabile, Excipienţii dozelor stupefiante – factori cauzali în tabloul necropsic la toxicomani, Minorii şi drogurile în România, Ţigara electronică (Universitatea „Ovidius”) şi tema legată de canabis şi canabinoide, respectiv despre fundamentarea ştiinţifică a utilizării lor terapeutice (UMF „Carol Davila”, Bucureşti).

Premiile pentru Tânărul cercetător a fost acordate conform propunerilor transmise de reprezentaţii conducerilor facultăţilor de farmacie, şi anume: asist. dr. Luminţa Fritea de la Universitatea din Oradea, conf. Bogdan Tiţa de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, şef lucrări dr. Ana Marina Andrei de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, asist. dr. Adriana Trifan, UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi, asist. univ. dr. Sebastian Mihai de la Universitatea „Ovidius”, Constanţa, asist. drd. Amalia Mikos, de la UMF Târgu-Mureş, şef lucr. dr. Adina Frum, din partea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, conf. dr. Denisa Udeanu, UMF „Carol Davila”, Bucureşti.

Prin prezenţa activă a colegilor noştri din facultăţile de farmacie din ţara noastră şi din Republica Moldova, prin conferinţele lectorilor invitaţi ai congresului, români sau din afara ţării, prin comportamentul extrem de colegial al tuturor participanţilor, în cele patru zile s-au reconstituit acele reţele de minţi şi suflete pe care le-am constatat la ediţia anterioară. De această realizare suntem mândri, cu atât mai mult cu cât ea s-a desfăşurat în anul în care România sărbătoreşte Centenarul de la Marea Unire.

Transmitem mulţumirile noastre pentru onoarea de a fi fost împreună şi de a fi fost posibil un schimb de informaţii profesionale al cărui impact este prezent în viaţa ştiinţifică naţională, lucru care a fost generat şi de editarea în premieră într-un volum de „Proceedings“ a lucrărilor ştiinţifice de la acest congres.

La finalul ceremoniei de premiere şi închidere a lucrărilor congresului a fost anunţat centrul universitar care va organiza împreună cu Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România ediţia a XVIII-a a Congresului Naţional de Farmacie – şi anume, Universitatea din Oradea.

Dorim colegilor organizatori din Facultatea de Medicină şi Farmacie bihoreană să se bucure de ceea ce înseamnă lucrul în echipă, să aibă idei şi putere de a le pune în practică, capacitate materială şi spirituală pentru susţinerea evenimentului, astfel încât şi peste doi ani să putem spune că cercetarea ştiinţifică farmaceutică se află pe o linie ascendentă.