În mod tradiţional, în ţara noastră, la începutul lunii octombrie are loc deschiderea unui nou an universitar, un eveniment major pentru tinerii admişi la facultate, care păşesc prima dată pe băncile facultăţilor. În acelaşi timp, proaspeţii absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie îşi încheie pregătirea academică şi intră în „câmpul muncii”, asigurându-se astfel un schimb perpetuu între generaţii.

Acest demers ciclic aduce în viaţa celor care au dobândit statutul educaţional sau profesional menţionat o schimbare importantă de paradigmă, care poate aduce confruntarea cu noi provocări, cărora trebuie să le facă faţă.

În această idee şi cu speranţa că printre cititorii acestei reviste se regăsesc reprezentanţi ai ambelor generaţii, profit de şansa pe care o am pentru a le adresa noilor studenţi la farmacie mult succes la învăţătură, iar tinerilor absolvenţi, urarea de a-şi exercita profesia aleasă cu responsabilitate şi cu dedicaţie, în consens cu tema propusă de Federaţia Internaţională Farmaceutică la celebrarea recentei Zile Mondiale a Farmacistului (25 septembrie 2022), şi anume: „Farmacişti uniţi în acţiune pentru o lume mai sănătoasă”.