Avantaje şi particularităţi ale anesteziei locale şi locoregionale în chirurgia carcinoamelor cutanate la nivelul extremităţii cefalice

 Advantages and particularities of local and regional anesthesia for surgical treatment of the cephalic skin carcinomas

First published: 27 mai 2022

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/ORL.55.2.2022.6496

Abstract

According to the information present on the WHO website, the worldwide incidence of skin carcinomas is between 2 and 3 million cases. Exposure to UV radiation is the main cause of skin cancers and the carcinogenic effect is directly correlated with cumulative exposure. According to the Skin Cancer Foundation, for an average life expectancy of 78 years, 74% of cumulative exposure to UV radiation is reached by the age of 60. The high number of cases diag­nosed annually and the age of patients who frequently as­so­ciate comorbidities turn skin carcinomas into a chal­lenge for medical systems. One of the main solutions to this challenge is surgery under local and locoregional anes­the­sia. This type of surgery fulfills oncological and re­con­struc­tive desiderata, ensures minimal morbidity and a low consumption of medical resources.
 

Keywords
skin carcinoma, local anesthesia

Rezumat

Conform informaţiilor prezente pe site-ul OMS, incidenţa la ni­vel mondial a carcinoamele cutanate se situează între 2 şi 3 milioane de cazuri. Expunerea la radiaţiile UV reprezintă prin­ci­pa­la cauză a apariţiei cancerelor cutanate, iar efectul car­ci­no­gen este direct corelat cu expunerea cumulativă. Con­form Skin Cancer Foundation, pentru o speranţă medie de via­ţă de 78 de ani, 74% din expunerea cumulativă la radiaţii UV este atinsă până la vârsta de 60 de ani. Numărul mare de ca­zuri diagnosticate anual şi vârsta pacienţilor care aso­cia­ză frecvent comorbidităţi transformă carcinoamele cutanate într-o provocare pentru sistemele medicale. Una din principalele so­lu­ţii pentru această provocare este reprezentată de chirurgia sub anestezie locală şi locoregională. Acest tip de chirurgie în­de­pli­neş­te dezideratele oncologice şi reconstructive, asigură mor­bi­di­ta­te minimă şi un consum redus de resurse medicale.
 

Introducere

Tratamentul chirurgical al cancerelor cutanate respectă prioritar principiile curativ, funcţional şi estetic.

Controlul local al bolii în cazul tuturor cancerelor cutanate este reprezentat de excizia chirurgicală cu limite de siguranţă ce respectă tipul histopatologic, urmată de procedee reconstructive adresate defectelor postexcizionale.

Anestezia locală şi locoregională reprezintă standardul în chirurgia tumorilor cutanate. Pentru pacienţi, beneficiul este indiscutabil, în special în prezenţa comorbidităţilor asociate vârstei. Pentru sistemele medicale care oferă servicii de chirurgie oncologică cutanată, avantajele sunt reprezentate de: reducerea duratei de spitalizare, scăderea cheltuielilor perioperatorii, morbiditate redusă asociată tratamentului chirurgical.

Materiale şi metodă

În practica noastră curentă folosim blocurile mentonier/infraorbital (cu lidocaină 1% şi ropivacaină) şi soluţia de tumescenţă (50 ml ser fiziologic cu adrenalină 1/100000, 50 ml lidocaină 1%, 5 ml bicarbonat de sodiu). Această soluţie are următoarele avantaje:

Poate fi administrată pentru suprafeţe tisulare mari fără a depăşi doza maximă de lidocaină/kgc.

Permite administrarea cu disconfort minim pentru pacient datorită faptului că bicarbonatul de sodiu scade pH-ul acid al lidocainei.

Efectul vasoconstrictor al adrenalinei permite scurtarea timpului operator prin scăderea necesităţii manevrelor de hemostază.

Acţiunea cumulată a celor trei substanţe active prelungeşte efectul antialgic până la 4-6 ore de la administrare. În acest fel se cupează durerea în primele 6 ore postoperatoriu, când aceasta are intensitate maximă şi, în consecinţă, scade necesarul de antialgice la două sau trei doze de 1 g de paracetamol în primele 24 de ore postoperatoriu.

Experienţa ne-a învăţat că punctul-cheie al chirurgiei sub anestezie locală este reprezentat de cooperarea echipei chirurgicale cu pacientul. Pacienţii primesc preoperatoriu explicaţii cuprinzătoare legate de particularităţile anesteziei locale.

Compoziţia soluţiei injectate, rolul şi efectul substanţelor.

Modul în care soluţia este administrată prin injectare repetată perilezional.

Faptul că anestezicele locale cupează numai durerea, nu şi celelalte senzaţii (presiune, tracţiune, atingere, căldură).

Extinderea efectului analgezic în perioada postoperatorie şi nivelul de durere la care trebuie să solicite medicaţie antialgică.

Absenţa interacţiunii dintre substanţele prezente în soluţia anestezică şi medicaţia cronică a pacienţilor – aceasta poate fi reluată imediat în postoperatoriu, la fel ca şi alimentaţia şi mobilizarea.

Vom prezenta cazuri care ilustrează tipuri de tumori cutanate şi procedee reconstructive postexcizionale ce se pot efectua cu succes utilizând anestezia locală şi locoregională (figurile 1-8).
 

Figura 1. Carcinom spinocelular de buză inferioară – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou karapandzic
Figura 1. Carcinom spinocelular de buză inferioară – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou karapandzic
Figura 2. Carcinom bazocelular de aripă nazală şi şunt alar – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou de
Figura 2. Carcinom bazocelular de aripă nazală şi şunt alar – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou de
Figura 3. Carcinom bazocelular de lob nazal – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou nazogenian,anestez
Figura 3. Carcinom bazocelular de lob nazal – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou nazogenian,anestez
Figura 4. Carcinom bazocelular recidivat de aripă nazală şi buză superioară – rezecţie şi reconstruc
Figura 4. Carcinom bazocelular recidivat de aripă nazală şi buză superioară – rezecţie şi reconstruc
Figura 5. Carcinom bazocelular retroauricular –
Figura 5. Carcinom bazocelular retroauricular –

Discuţie

Utilizarea anesteziei locale impune echipei chirurgicale o pregătire preoperatorie riguroasă a procedeului
 

Figura 6. Carcinom spinocelular de regiune occipitală – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou „double-
Figura 6. Carcinom spinocelular de regiune occipitală – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou „double-
Figura 7. Carcinom spinocelular de buză inferioară – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou nazogenian
Figura 7. Carcinom spinocelular de buză inferioară – rezecţie şi reconstrucţie cu lambou nazogenian


reconstructiv ales.

Marcajul tegumentar preoperatoriu este necesar. Acesta asigură atât injectarea substanţei anestezice în cantitate suficientă pentru analgezie şi vasoconstricţie, cât şi efectuarea rapidă a exciziei tumorale, urmată de reconstrucţia defectului postexcizional.

Figura 8. Carcinom spinocelular de buză superioară – rezecţie şi reconstrucţie cu lambouri de avansa
Figura 8. Carcinom spinocelular de buză superioară – rezecţie şi reconstrucţie cu lambouri de avansa


Anestezia locală asigură pacienţilor confortul necesar pentru a depăşi anxietatea legată de trecerea printr-o intervenţie chirurgicală, de prezenţa instrumentelor chirurgicale în câmpul vizual şi auditiv sau de asumarea unei poziţii relativ fixe pe masa de operaţie, poziţie greu tolerată, în special de pacienţii vârstnici.

Astfel, echipa chirurgicală poate beneficia de colaborarea pacienţilor pe o perioadă de timp suficientă, încât să permită procedee reconstructive de tipul lambourilor locale şi locoregionale.

Concluzii

Chirurgia sub anestezie locală şi locoregională ca standard pentru tratamentul carcinoamelor cutanate impune existenţa unei echipe operatorii ce trebuie să îndeplinească următoarele două cerinţe:

antrenament în administrarea substanţelor anestezice;

experienţă în procedee reconstructive adresate defectelor tegumentare postexcizionale complexe.

Acordul pacienţilor riguros informaţi asupra particularităţilor şi beneficiilor intervenţiilor chirurgicale sub anestezie locală facilitează colaborarea cu echipa medicală pe toată durata intervenţiei chirurgicale.

Respectarea acestor recomandări asigură accesul pacienţilor cu carcinoame cutanate la tratament chirurgical ce respectă criteriile curativ, funcţional şi estetic, în condiţiile spitalizării de scurtă durată, cu un consum redus de resurse.  

 

Conflicts of interests: The authors declare no conflict of interests.

 

Bibliografie

  1. Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Available at http://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm

  2. Dandurand M, Petit T, Martel P, Guillot B. Management of basal cell carcinoma in adults Clinica practice guidelines. Eur J Dermatol. 2014 May-Jun 24;(3):312-29.

  3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Basal Cell Skin Cancer. NCCN. Version 1. 2022-November 17, 2021.

  4. Howell JY, Ramsey ML. Squamous Cell Skin Cancer. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; January 21, 2022.

  5. Maubec E. Update of the Management of Cutaneous Squamous-cell Carcinoma. Acta Derm Venereol. 2020;100(11):adv00143.

  6. Bander TS, Nehal KS, Lee EH. Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: Updates în Staging and Management. Dermatol Clin. 2019 Jul;37(3):241-51.

Articole din ediţiile anterioare

RINOLOGIE | Ediţia 3 40 / 2018

Reconstrucţia unui defect complex ce cuprinde multiple subunităţi nazale cu lambou insular după chirurgia oncologică a carcinomului bazocelular

Ioana Dumitrescu, Andrada Stan, Silvius Ioan Negoiță

Aproximativ 85% dintre carcinoamele bazocelulare apar la nivelul feţei(1). În regiunea nazală, zonele includ pereţii nazali, dorsum nasi, cartilaje...

24 septembrie 2018