ATLAS DE PATOLOGIE ȘI TRATAMENT CHIRURGICAL

Mucocel de concha bullosa - rezolvare chirurgicală endoscopică

 Concha bullosa mucocele - endoscopic surgical solution

First published: 27 noiembrie 2016

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Orl.33.4.2016.169

Abstract

Headache is a borderline pathology, faced by physicians of various specialties, which has to be thoroughly investigated to establish the etiology and appropriate treatment. The authors present a case of concha bullosa mucocele managed by endoscopic sinus surgery. The mucocele was responsible for persistent nonsystemized headache and also for the chronic rhinosinusitis of the maxillary, ethmoidal and frontal sinus because of the blockage of the middle meatus. The drainage of the anterior sinuses and the mucocele of the concha bullosa were successfully managed by endoscopic sinus surgery. 
 

Keywords
mucocele, concha bullosa, endoscopic sinus surgery

Rezumat

Cefaleea este o patologie redutabilă de graniță, cu care se confruntă medici de diferite specialități și care trebuie investigată minuțios în vederea stabilirii etiologiei și a tratamentului corespunzător. Autorii prezintă un caz de mucocel de concha bullosa rezolvat chirurgical endoscopic și responsabil de cefalee nesistematizată persistentă, precum și de apariția prin blocaj meatal mediu a unei rinosinuzite cronice maxilo-etmoido-frontale unilaterale. Tehnicile chirurgicale endoscopice au vizat cura mucocelului conchal, precum și drenajul sinusurilor anterioare ale feței. 
 

O pacientă în vârstă de 33 de ani se prezintă în clinica noastră cu o simptomatologie reprezentată de rinoree posterioară, obstrucție nazală cvasipermanentă și cefalee nesistematizată. Obstrucția nazală a debutat în urmă cu 2 ani, iar cefaleea s-a intensificat în ultimele 6 luni, fiind rezistentă la tratamentul analgezic. Pacienta a urmat multiple tratamente cu antibiotice și decongestionante nazale, fără ca simptomatologia să se remită. Cu ajutorul investigațiilor endoscopice și imagistice s-a stabilit diagnosticul de rinosinuzită cronică maxilo-etmoido-frontală dreaptă și mucocel de concha bullosa dreaptă.  
Tehnica chirurgicală a vizat rezecția peretelui conchal și asigurarea drenajului sinusurilor anterioare drepte. După infiltrația anestezică se deschide peretele lateral al concha bullosa drepte (figura 1). 
Figura 1. Deschiderea anterioară a concha bullosa
Figura 1. Deschiderea anterioară a concha bullosa

Se vizualizează conținutul gleros, în cantitate mare, al concha bullosa, ce se aspiră în totalitate și se trimite la examenul bacteriologic (figura 2). 
Figura 2. Aspirare conținut mucocel
Figura 2. Aspirare conținut mucocel

Se rezecă peretele lateral al concha bullosa, punând în evidență elementele meatului mediu drept. În acest fel se creează posibilitatea abordului chirurgical endoscopic al sinusurilor anterioare blocate de către mucocelul conchal (figura 3).  
Figura 3. Meat mediu liber
Figura 3. Meat mediu liber

Odată rezolvat chirurgical mucocelul de concha bullosa, care determină blocajul drenajului sinusurilor anterioare drepte, s-a asigurat fiziologia sinusală normală prin tehnici chirurgicale endoscopice.  
După identificarea procesului uncinat se practică rezecția acestuia cu ajutorul bisturiului „în seceră”. De cele mai multe ori, rezecția se face de jos în sus, păstrând o porțiune superioară a procesului uncinat, cu deschiderea anterioară a infundibulului etmoidal. Uncinectomia este necesară pentru a asigura accesul endoscopic către sinusul maxilar și sinusul frontal (figura 4).
Figura 4. Uncinectomie dreaptă
Figura 4. Uncinectomie dreaptă

După rezecția procesului uncinat se pune în evidență infundibulul etmoidal, locul unde se descoperă cel mai frecvent ostiumul natural al sinusului maxilar. Lărgirea ostiumului (în detrimentul fontanelelor anterioară sau posterioară) reprezintă primul pas al curei chirurgicale endoscopice a sinusului maxilar (figura 5). 
Figura 5. Ostium sinus maxilar
Figura 5. Ostium sinus maxilar

Posterior de procesul uncinat se află bula etmoidală, cea mai constant pneumatizată celulă etmoidală anterioară, care după rezecție ne permite accesul spre celulele retro- și suprabulare. Deschiderea acestor celule și a agger nasi completează etmoidectomia anterioară endoscopică. Întotdeauna trebuie ținut cont că peretele lateral al bulei etmoidale e reprezentat de lamina papyracee (figura 6).  
Figura 6. Rezecția bulei etmoidale
Figura 6. Rezecția bulei etmoidale

Recesul frontalului, parte a etmoidului anterior, este delimitat de agger nasi (anterior), procesul uncinat (medial), lamina papyraceea (lateral) și bula etmoidală (posterior). Deschiderea recesului frontalului reprezintă primul pas în abordul chirurgical endoscopic al sinusului frontal (figura 7).
Figura 7. Deschiderea recesului frontalului
Figura 7. Deschiderea recesului frontalului

Odată deschis recesul frontalului, se descoperă ostiumul sinusului frontal care poate fi abordat endoscopic în patologia sinuzală de la acest nivel. Lărgirea ostiumului sinusului frontal asigură menținerea deschisă a căii naturale de drenaj a sinusului. Întotdeauna în abordul recesului și al ostiumului sinusului frontal se folosesc atât instrumentar chirurgical adecvat (pense, shaver, freză), cât și optici endoscopice angulate (figura 8).  
Figura 8. Ostium frontal - optică de 70°
Figura 8. Ostium frontal - optică de 70°

 
Odată cu definitivarea etmoidectomiei anterioare se pune în evidență lamela bazală, care delimitează etmoidul anterior de cel posterior. Pentru abordul etmoidului posterior se practică deschiderea lamelei bazale, cât mai inferior și medial, pentru a evita complicațiile intraoperatorii (figura 9). 
Figura 9. Deschiderea lamelei bazale
Figura 9. Deschiderea lamelei bazale

În urma acestor proceduri nu a fost necesar tamponament nazal anterior, însă la nivelul meatului mediu s-a aplicat un gel hemostatic. Astfel, rezolvarea chirurgicală a patologiei și remiterea sindromului cefalalgic au condus la o îmbunătățire majoră a calității vieții pacientei și la reinserția sa socioprofesională.  

Articole din ediţiile anterioare

RHINOLOGY | Ediţia 1 62 / 2024

Fibrom osifiant juvenil psamomatoid rino-etmoido-orbitar la un copil în vârstă de 8 ani – rezolvare endoscopică transnazală

Bogdan Mocanu, Cristina Bichir, Alexandru Mocanu, Silviu Oprescu, Irina-Maria Gheorghiu, Alina Ciocâlteu

Fibromul osifiant juvenil psamomatoid este o tumoare benignă rară a capului şi gâtului, care se dezvoltă cel mai frecvent la copii şi adulţi tineri...

20 februarie 2024
RINOLOGIE | Ediţia 1 38 / 2018

Chirurgia endoscopică a cornetului nazal superior

Vlad Andrei Budu, Tatiana  Decuseară, A. Panfiloiu, Cristina-Maria Goanţă, Alexandra Guligă, Lavinia Georgiana Sava, Mihai Tușaliu, I. Bulescu

Simptomatologia patologiei de cornet superior este reprezentată de durere retroorbitală, cefalee frontooccipitală şi rinoree posterioară. Diagnosti...

08 martie 2018
ATLAS | Ediţia 2 43 / 2019

Marsupializarea endoscopică a mucocelului etmoidal

Vlad Andrei Budu, Alexandra Gheorghe, Lavinia-Georgiana Ilinca, A. Panfiloiu, Silviu Crăc

Mucocelul rinosinuzal se dezvoltă cel mai frecvent la nivelul sinusurilor etmoidal şi frontal. Diagnosticul de elecţie este imagistic – computer-to...

23 mai 2019
ATLAS | Ediţia 1 42 / 2019

Aspectul endoscopic al procesului uncinat

Vlad Andrei Budu

Apofiza unciformă (procesul uncinat) reprezintă lamela anterioară a etmoidului (first lamella), fiind primul reper abordabil chirurgical endoscopic...

01 martie 2019