Participarea numeroasă de la prima ediţie a Forumului “Practica Veterinară”, din aprilie 2017, şi interesul manifestat pentru acest eveniment au constituit un real motiv şi un imbold pentru organizarea în acest an a celei de-a doua ediţii a forumului, în zilele de 20 şi 21 aprilie, gazda aleasă fiind Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti – alma mater a Şcolii Medicale Veterinare din România.

Interesul sporit pentru acest eveniment – care a reunit la ediţia anterioară peste 20 de speakeri/lectori de top din practica medicală veterinară românească şi, respectiv, din clinicile facultăţilor de medicină veterinară din România şi la care au participat peste 300 de medici veterinari, doctoranzi şi studenţi – a motivat organizatorii ca, în acest an, să lărgească aria de interes, cu un număr de 27 de invitaţi din domeniile clinice medicale veterinare, şi să includă şi două prezentări de carte, avându-i ca autori pe maestrul Dan Puric şi pe profesorul Radu Iftimovici.

Locul ales pentru acest eveniment este Aula Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, care alături de Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România au onoarea de a organiza un eve­ni­ment de o asemenea amploare.

În consonanţă cu titlul forumului – “Co­rel­aţii clinico-diagnostice şi terapeutice în practica veterinară” –, speakerii urmăresc, prin temele care vor fi tratate, identificarea şi op­timizarea abordării clinico-terapeutice şi de diagnostic în situaţiile-limită medicale, ce pot pune frecvent în dificultate medicul veterinar.

Revista Practica Veterinară.ro – mai con­­­sis­­­tentă şi mai bogată în informaţii de ac­­tua­­litate – vine să contribuie, prin ar­ti­co­­­le­le sale preponderent din domeniul ima­gis­­­ti­cii veterinare/bolilor interne şi din cel al chirurgiei/reproducţiei, la actualizarea in­for­maţiilor şi prezentarea de noutăţi din domeniul clinicii şi practicii medicale ve­­te­rinare.

Şi în acest an, Practica Veterinară.ro, publicată sub egida Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, reuneşte în comitetul editorial personalităţi de marcă ale profesiei medicale veterinare din România, pe deplin legitime să aducă şi să menţină la un nivel informaţional competitiv un astfel de format publicistic, indexat E.B.S.C.O. (în Academic Search Ultimate & One Belt, One Road Reference Source).

Pe aceste coordonate, demersurile edi­to­riale au avut ca principal obiectiv extin­de­rea ariei de acoperire, prin abordarea unor subiecte menite a constitui o provo­ca­re şi a aduce un plus de informaţie în arii de nişă, cu elemente din portofoliul de expertiză al autorilor.

Programele de dezvoltare profesională con­tinuă, existente la nivel naţional, se re­con­figurează continuu şi din mers, în sen­sul implementării protocoalelor de abor­dare clinico-terapeutică în clinica ani­malelor de companie şi a animalelor de rentă.

Consider că accesibilitatea informaţiilor din specialităţile abordate vin în întâmpi­narea aşteptărilor din ce în ce mai mari ale proprietarilor/deţinătorilor de animale de companie şi de rentă, care de multe ori exced posibilităţile praxisului din ţara noastră.