IMAGISTICĂ

Ultrasonografia în diagnosticul ileusului intestinal la cabaline

 Ultrasonography in the diagnosis of intestinal ileus in horses

First published: 22 iunie 2017

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/PV.27.2.2017.850

Abstract

The standard echographic technique used in the diagnosis of intestinal ileus in horse, also known as ”Fast Localized Abdominal Sonography for Horse” (FLASH), is a rapid method and allows a accurate differentiation of different types of intestinal ileus. The severity of the clinical forms is determinated by the ileus type and the time elapsed since its installation and until the adequate therapy has been adopted. Therefore, early diagnosis, with exact indication of the intestinal segment involved, decisively determines the efficiency of the applied treatment.
 

Keywords
ultrasonography, intestinal ileus, diagnosis

Rezumat

Tehnica ecografică standard utilizată în diagnosticul ileusului intestinal la cal, cunoscută şi sub denumirea de „Fast Localized Abdominal Sonography for Horse” (FLASH), constituie o metodă rapidă și permite diferențierea precisă a diferitelor tipuri de ileus intestinal. Severitatea formelor este dictată de tipul fiziopatologic de ileus și de timpul scurs de la instalarea lui și până la adoptarea conduitei terapeutice adecvate. Prin urmare, diagnosticul precoce, cu precizarea exactă a segmentului intestinal implicat, condiționează decisiv eficiența tratamentului aplicat.
 

Frecvența ridicată a ileusului intestinal la cabaline este legată indisolubil de particularitățile anatomo-fiziologice ale tractului digestiv. 
Numeroasele boli asociate acestui sindrom au ca manifestări comune durerea abdominală (colica), endotoxemia și tulburările complexe ale balanței hidroelectrolitice și acido-bazice. 
Din punct de vedere etiopatogenetic, în ileus suspendarea tranzitului intestinal se poate realiza printr-un mecanism dinamic (de exemplu, enterospasmul, dilatația paralitică) sau mecanic (obstrucția simplă, obstrucția strangulată, ocluzia). 
O prezentare succintă a stărilor clinice majore asociate cu ileusul intestinal la cai este redată în figura 1. 
Severitatea acestor forme clinice este dictată de tipul fiziopatologic de ileus și de timpul scurs de la instalarea lui și până la adoptarea conduitei terapeutice adecvate. 
Prin urmare, diagnosticul precoce, cu precizarea exactă a segmentului intestinal implicat și tipul fiziopatologic de ileus, condiționează decisiv eficiența tratamentului aplicat. 
Atingerea acestui deziderat prin marile metode semiologice este îngreunată de particularitățile topografice ale segmentelor intestinale implicate. Depășirea acestui inconvenient este posibilă prin metode de imagistică medicală, inclusiv prin examenul ultrasonografic.
Tehnica ecografică standard utilizată în diagnosticul ileusului este o metodă pragmatică de examinare, cunoscută sub denumirea de „Fast Localized Abdominal Sonography for Horse”, sau FLASH, fiind pusă la punct de Bussoni și col., în 2011. 
Pregătirea calului pentru efectuarea examenului este expeditivă și constă în: 
 • Curățarea mecanică a zonelor de examinat, fără tunderea părului.
 • Aplicarea materialului conductor (ulei de parafină sau alcool izopropilic).
foto3
foto3
 
Foto05
Foto05
 
Foto05
Foto05Ferestrele acustice abordabile prin tehnica FLASH 
 

Fereastra retroxifoidiană - nr. 1 (A): 

 • Plan median de la apendicele xifoid al sternului (↑) până în fața furolului sau mamelei.
 • Organe vizualizate - colonul ventral.

Fereastra gastrică - nr. 2 (A):

 • Spaţiile i.c. 8 - 12, la nivelul orizontalei care trece prin articulația scapulo-humerală.
 • Organe vizualizate - stomacul situat dorso-medial față de splină. 

Fereastra abdominală mijlocie, partea stângă - nr. 3 (A):
 • Treimea abdominală mijlocie caudal de fereastra gastrică.
 • Organe vizualizate - jejun, splină, colon stâng.
Fereastra nefrosplenică - nr. 4 (A):
 • Între liniile paralele ale tuberozităţii iliace și ischiatice, începând cu spațiul i.c. 17 spre fosa paralombară stângă.
 • Organe vizualizate: splina, rinichiul stâng, colonul dorsal stâng. 

Fereastra duodenală - nr. 5 (B):
 • Spaţiile i.c. 17 - 16 => ventral de rinichiul drept și dorsal de colonul dorsal drept.
 • Spațiile i.c. 15 - 14 => medial de lobul hepatic drept. 
 • Organe vizualizate: rinichiul drept, duodenul, ficatul, colonul dorsal drept.
Fereastra abdominală mijlocie, partea dreaptă - nr. 6 (B): 
 • Spațiile i.c. 10 - 14 treimea inferioară.
 • Organe vizualizate: colonul dorsal drept. 

Fereastra toracică cranio-ventrală dreaptă - nr. 7 (B): 
 • Porțiunea ventrală a toracelui, caudal de mușchiul triceps, începând cu spațiul i.c. 7.
 • Organe vizualizate: pulmon, diafragmă, eventual o cantitate redusă de lichid în spațiul pleural.
Practica Veterinara 27 (2) 2017 mic-18
Practica Veterinara 27 (2) 2017 mic-18


 

Practica Veterinara 27 (2) 2017 mic-19
Practica Veterinara 27 (2) 2017 mic-19


Concluzii

Examenul ecografic al abdomenului prin metoda FLASH constituie o tehnică rapidă și permite diferențierea precisă a diferitelor tipuri de ileus intestinal. Cu toate aceste beneficii incontestabile, informațiile obținute prin examenul ecografic vor fi interpretate în contextul particularităților clinice și umorale, dependente atât de tipul fiziopatologic de ileus, cât și de timpul scurs între debutul observat al simptomelor și momentul evaluării complete a calului. 

Bibliografie

1. Allen K.A., Stone L.R., 1991, Equine diagnostic ultrasonography: Equipment selection and use. Compend. Cont. Educ. Pract. Vet., 12:1307-1311.
2. Bithell, S., Habershon-Butcher, J.L., Bowen, I.M., Hallowell, G.D., 2010, Repeatability And Reproducibility Of Transabdominal Ultrasonographic Intestinal Wall Thickness Measurements In Thoroughbred Horses, Veterinary Radiology & Ultrasound, 51: 647–651. 
3. Busoni, V., Busscher, V., Lopez, D., Verwilghen, D. and Cassart, D. (2011). Evaluation of a protocol for fast localised abdominal sonography of horses (FLASH) admitted for colic. The Veterinary Journal, 188(1), pp.77-82.
4. Busoni, V., 2009, Equine Thoracic Imaging: the rational use of radiology and ultrasonography. In: Proceeding of Hippos-Canifelis 2009, Liège, Belgium, pp. 121-128.
5. Freeman S.L., 2003, Diagnostic ultrasonography of the mature equine abdomen. Equine Vet Educ.; 15:319-330.
6. Le Jeune, S., Whitcomb, M.B., 2014, Ultrasound of the equine acute abdomen, Vet Clin North Am Equine Pract. Aug; 30(2):353-81, viii. doi: 10.1016/j.cveq.2014.04.011.
7. Reef V.B., Whittier M. and Griswold Allam L., 2004, Sonographic evaluation of the adult abdomen., 294-307, Clinical techniques in equine practice, Ed. Elsevier Saunders.
8. Schaer Dallap B., 2016, Emergency Assessment of the Horse with Acute Colic., In-depth: Emergency and Critical Care Procedures, vol. 62, p. 1-5, AAEP Proceedings.
9. Scharner, D., Rötting, A., Gerlach, K., Rasch, K. Freeman, D., 2002, Ultrasonography of the abdomen in the horse with colic. Clinical Techniques in Equine Practice 1(3), pp.118-124.
10. Schmitz D.G., 1998, Abdominal ultrasonography, In: Equine diagnostic ultrasonography, ed. by Rantanen N.W. and McKinnon A.O., p. 47-71, Ed. Williams&Wilkins.

Articole din ediţiile anterioare

MEDICINA INTERNĂ | Ediţia 3 / 2016

Obiective în abordarea terapeutică a vomei la câine

Mario Codreanu

Vomitarea este expulzarea conținutului gastric și/sau intestinal, prin mișcări coordonate ale componentelor gastrointestinale, ale sistemului nervo...

09 septembrie 2016
ANIMALE EXOTICE | Ediţia 4 33 / 2018

Pseudomonozele psitacinelor

Laurențiu Tudor

Ordinul Psittaciformes încadrează taxonomic familiile: Loriinae (papagali Lori sau falşii peruşi), Cacatuidae (pa­pa­ga­lii cu creastă şi peruşii n...

18 decembrie 2018
NEUROLOGIE | Ediţia 4 33 / 2018

Diagnosticul şi managementul bolilor neuromusculare

Mihai Musteață

Bolile manifestate prin tetrapareză acută flască reprezintă un procent redus din grupul pacienţilor neurologici. Cele mai frecvente prezentări clin...

18 decembrie 2018
PATOLOGIE EXOTICĂ | Ediţia 3 / 2016

Conduita terapeutică în dismetaboliile emididelor

Laurențiu Tudor

Întreţinerea în captivitate a unor specii tot mai diverse de animale a condus la extinderea noţiunii de „animal de companie”, fiind crescute şi chi...

09 septembrie 2016