Ghidul de bune practici Comunicarea sinuciderii în mass-media este un excelent reper în tehnica de redactare a materialelor de presă care prezintă comportamente suicidare. Instrumentul oferă recomandări practice, extrem de utile jurnaliştilor, şi este totodată un garant al reflectării responsabile a unor astfel de situaţii. În primul rând, cititorul va înţelege modul în care factori precum durata, frecvenţa şi profunzimea relatărilor au un impact direct asupra riscului de contagiune în comportamentul suicidar. Apoi exemplele clare de raportare prezentate în ghid permit schimbarea percepţiei publicului cu privire la suicid, deconstruirea miturilor şi înţelegerea complexităţii acestor situaţii dramatice. Raportarea suicidului ca fiind o problemă de sănătate publică, includerea în materialul jurnalistic a unor mesaje dătătoare de speranţă, folosirea unui limbaj adecvat axat pe prevenţia fenomenului şi pe înlăturarea stigmatizării asociate, includerea opiniilor avizate ale experţilor în domeniu – toate acestea sunt dimensiuni esenţiale abordate în acest ghid. Mai mult, materialul propus de autori permite înţelegerea felului în care mass‑media poate deveni un canal de promovare a resurselor de ajutor, atât de necesare celor aflaţi într-o astfel de situaţie dificilă de viaţă.

E firesc ca, în activitatea jurnalistică, relatarea unui eveniment să reprezinte ultima etapă a procesului, după documentarea şi înţelegerea amplă a fenomenului. Calitatea relatării este dependentă de acurateţea şi rigurozitatea fazelor precedente. Astfel, prin parcurgerea acestui ghid, jurnaliştii şi, implicit, publicul vor înţelege că actele de autovătămare constituie – sau ar trebui să fie – un domeniu prioritar de prevenţie şi intervenţie în strategiile privind sănătatea mintală şi mai ales faptul că suicidul este singura moarte care poate fi prevenită!

Abordarea comportamentelor suicidare nu reprezintă niciodată o discuţie singulară, ci un proces complex şi coerent. Exact în acest sens, Ghidul de bune practici „Comunicarea sinuciderii în mass-media” reprezintă o nouă resursă esenţială pe care Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului o pune la dispoziţia comunităţii, alături de strategii de prevenţie, cursuri de formare, proiecte de cercetare sau linia TelVerde Antisuicid (0800.801.200).