S-a discutat pe marginea normelor de aplicare ale Legii Sănătăţii Mintale, nr. 488/2016, care prevăd programe obligatorii de terapie ocupațională, educativă şi recreativă, însă, pe de altă parte, aceste proceduri nefiind decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sistemul de clasificare în grupe de diagnostice (DRG) – creat inițial în vederea finanțării spitalelor și ulterior preluat și dezvoltat în unele țări, printre care și România, pentru evaluarea activității medicale desfășurate în unități spitalicești – reprezintă o modalitate schematică de clasificare a pacienților în funcție de diagnostic. Din cauza combinării celor două direcții de reglementare – care se referă la diagnosticarea, investigarea și tratarea pacientului, pe de o parte, și la administrarea spitalelor, indicatori și mai ales decontarea serviciilor prestate către pacient, pe de altă parte –, pacientul este pus în imposibilitatea începerii procesului de reabilitare în vederea reintegrării sale socio-profesionale.
Intrate în vigoare de la 15 iunie a.c., normele reglementează condițiile de îngrijire în structurile de psihiatrie pentru pacienții adulți și copii. Profesioniștii au solicitat sprijin guvernamental pentru susținere financiară care să permită crearea condițiilor în vederea aplicării acestor prevederi legale, respectiv normarea de personal, calificarea acestuia, amenajarea și crearea spațiilor necesare pentru desfășurarea intervențiilor terapeutice menţionate ca obligatorii începând cu această dată, respectiv psihoterapie individuală și de grup, consiliere și psihoeducație pentru pacienți și familiile lor, programe de terapie ocupațională.

În cadrul Conferinței Psihiatru.ro s-a dezbătut, de asemenea, modalitatea de implementare a Dosarului Electronic de Sănătate (DES) în psihiatrie și impactul asupra pacientului, profesioniștilor în sănătate mintală și a serviciilor de îngrijire psihiatrică. Recunoscând avantajele existenței unui sistem electronic integrat de înregistrare a datelor medicale și ale accesibilităţii rapide a profesioniștilor în sănătate la informațiile relevante ale pacientului în vederea acordării îngrijirilor adecvate și considerând că implementarea sistemului DES în forma actuală nu ține seama de particularitățile psihiatriei, ca specialitate fundamentată pe relația medic - pacient, actul medical în psihiatrie implicând evaluări bio-psiho-sociale cu caracter strict personal pentru orice individ, Asociaţia Română de Psihoterapie Psihanalitică (ARPP) a elaborat un memoriu care a fost înaintat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Colegiului Medicilor din România în care sunt argumentate cele de mai sus.

Cu cele mai bune gânduri, vă urez sărbători fericite și un an mai bun atât pentru dumneavoastră și pacienții dumneavoastră, cât și pentru sănătatea mintală a tuturor! 

Prof. dr. Cătălina Tudose
Redactor-șef