Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti arată care sunt etapele parcurse şi care este procedura aferentă cercetării desfăşurate de către CMMB în cazul de la Spitalul de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”.


Ancheta disciplinară s-a declanşat în urma autosesizării Biroului Consiliului CMMB şi decizia de declanşare s-a transmis imediat Comisiei de Jurisdicţie Profesională, se arată pe pagina de Facebook a CMMB

Comisia de Jurisdicţie a solicitat documentele medicale de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”, precum şi punctul de vedere al medicilor implicaţi, într-un termen de 3 zile, termen care s-a încheiat vineri, 19 aprilie.

După administrarea tuturor probelor, Comisia de Jurisdicţie finalizează ancheta disciplinară prin referat al cazurilor şi trimite cele 17 dosare către Comisia de Disciplină a CMMB, în termen de 15 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de Jurisdicţie (termen prevăzut în Regulamentul privind desfăşurarea anchetei disciplinare). „În acest caz se va trimite imediat după finalizare”, se subliniază în postare.

Preşedintele Comisiei de Disciplină repartizează prin rezoluţie dosarul către un complet format din trei membri, iar completul de judecată stabileşte data audierii medicilor şi dacă mai sunt necesare alte probe.

Convocarea medicilor se realizează cu cel puţin şapte zile înaintea datei la care urmează sa aibă loc şedinţa Comisiei de Disciplină (termen prevăzut în Regulamentul privind desfăşurarea anchetei disciplinare).

După audierea părţilor şi consultarea tuturor probelor existente la dosar, completul de judecată emite o decizie, cu una din următoarele soluţii:

- Respingerea plângerii şi stingerea acţiunii disciplinare, dacă fapta nu constituie abatere disciplinară.

- Admiterea plângerii şi aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute de lege.

Decizia Comisiei de Disciplină se comunică părţilor şi poate fi contestată, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Comisia Superioară de Disciplină. Dacă nu se formulează contestaţie, decizia rămâne definitivă.

În acest caz, atât preşedintele CMMB, prof. dr. Cătălina Poiană, cât şi vicepreşedintele prof. dr. Lucian Negreanu, au fost prezenţi la Spitalul de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” în primele zile ale anchetei, împreună cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

„CMMB consideră extrem de importante finalizarea şi prezentarea rezultatelor cercetării cât mai rapid, dar este necesară respectarea tuturor timpilor prevăzuţi în reglementările legale”, se mai arată în postare.

Psihiatru (2)