Înfiinţată în anul 2015, Integrity Solutions este o firmă de consultanţă specializată, între altele, în prevenirea mitei şi corupţiei în mediul de afaceri. Activă în numeroase domenii, compania s-a implicat şi în proiecte din domeniul medical. Despre acestea, dar şi despre provocările conducerii unei afaceri în România, am vorbit cu Radu Răuţă, partener Integrity Solutions, într-un interviu exclusiv pentru ziarul Viaţa Medicală.

 ~

Cum a apărut ideea înfiinţării Integrity Solutions ?
Fiind o echipă de consultanţi care lucram preponderent cu clienţi internaţionali, mai ales americani şi britanici, am intrat în contact cu legislaţia anticorupţie din ţările lor şi cu procedurile interne ale corporaţiilor internaţionale. Doar că şi legislaţia românească impune anumite rigori mediului de afaceri din punctul de vedere al prevenirii corupţiei. Astfel, documentându-ne despre practicile internaţionale, ne-am dezvoltat o pasiune pentru modul în care se gestionează riscurile şi cum funcţionează conformitatea.
Ce obstacole aţi întâmpinat în implementarea proiectului?
Ca toate afacerile de nişă, fondate de tineri, mai ales în consultanţă, a existat la început obstacolul de a dovedi că avem abilităţile şi competenţele necesare pentru a livra. Mai ales când te aventurezi într-o piaţă dominată de marile firme de consultanţă, care au acces la experţii din reţeaua lor internaţională, firma noastră s-a concentrat pe a aduce împreună unii dintre cei mai buni experţi din ţara noastră. Învăţând de la aceştia, am reuşit să transformăm situaţiile pe care le consideram „obstacole” în avantaje.
Este greu să înfiinţezi un startup în România?
Din punctul nostru de vedere, înfiinţarea unei firme nu este deloc dificilă în România. În schimb, să reuşeşti să răzbeşti cu o afacere în ţara noastră este cu adevărat greu. Indicatorii internaţionali îi spun „ease of doing business”, iar România, din păcate, nu stă grozav la acest capitol. Că e vorba de legislaţie, birocraţie, lipsa canalelor de vânzare sau cultura faţă de afacerile la început de drum, toate acestea sunt parte a dificultăţilor curente ale mediului de afaceri din ţara noastră.
 

Expertiza, o necesitate în domeniul medical

Ce i-aţi sfătui pe tinerii care vor să pornească pe această cale?
Să se nişeze. Domeniul medical, ca parte a conformităţii, este un domeniu în sine extrem de complex şi interesant, unde este mare nevoie de expertiză şi de oferte variate.
Care sunt activităţile de bază ale Integrity Solutions?
Lucrăm cu companii şi instituţii publice pe trei segmente: modul în care funcţionează conducerea (guvernanţa), înţelegerea şi managementul riscurilor la care acestea sunt expuse şi construirea soluţiilor de prevenire a riscurilor şi respectarea legii (conformitate). Ajutăm astfel organizaţiile, din orice domeniu, să înţeleagă care este sursa riscurilor la care se expun şi să identifice soluţii pentru a le evita. În plus, există anumite legi şi reglementări internaţionale pe care partenerii le impun, iar noi sprijinim clienţii noştri să le respecte la un standard cel puţin asemănător cu al celor care le impun.
Din portofoliul companiei face parte şi livrarea de traininguri. Ce fel de cursuri oferiţi?
Filosofia noastră este că orice training am livra, acesta trebuie adaptat organizaţiei sau grupului care îl primeşte. De aceea, chiar dacă toate trainingurile pe care le oferim se încadrează în aria eticii în afaceri, acestea iau forme diferite. Avem un training pentru conducerea organizaţiilor în care conturăm rolurile şi responsabilităţile pe care aceasta trebuie să le aibă în raport cu managementul, angajaţii şi partenerii organizaţiei. Similar, avem un format de training în care aprofundăm răspunderea pe care o au managerii faţă de aspectele etice ale companiei. Pentru ofiţerii de conformitate şi pentru auditorii interni avem o abordare mai tehnică în care profesionalizăm modul în care aceştia îşi derulează activitatea . Ce aducem, în schimb, foarte diferit faţă de oferta prezentă până acum din România: training prin care promovăm leadershipul etic, valorile organizaţiei şi diversitatea, descurajăm discriminarea şi relele tratamente.
 

Prevenţia, esenţială în combaterea corupţiei

Care sunt principalele provocări pe care le întâmpinaţi în activitatea dv.?
Educarea pieţei. La fel ca în medicină, prevenţia de-abia acum începe să fie apreciată. Nefiind familiarizaţi cu abordarea pe care noi o propunem, multe companii nu conştientizează complexitatea riscurilor de corupţie decât în momentul în care se confruntă cu acestea. Iar de multe ori, când ai o problemă, deja este prea târziu şi foarte costisitor de tratat. Destul de asemănător şi cu sănătatea.
Spuneţi-ne câte ceva despre sistemul de management antimită ISO 37001, cui se adresează şi care sunt elementele sale
principale?
În ţara noastră, când vorbim de ISO, ne gândim invariabil la 9001 (n.r.: specifică cerinţele generale pentru implementarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii) sau 14001 (n.r.: specifică cerinţele pentru un sistem eficient de gestionare a mediului), cele mai cunoscute standarde. Similar acestora, în 2016, Organizaţia Interna­ţională de Standardizare a lansat un etalon internaţional pentru prevenirea corupţiei, sub forma unui sistem de management. Acesta poate fi implementat de orice organizaţie, fie ea firmă, instituţie publică sau ONG. Avem deja în România o serie de organizaţii care au implementat şi certificat sisteme de management antimită ISO 37001. Integrity Solutions a implementat acest standard în cadrul a cinci companii private din România din domeniul IT&C, care ulterior au fost certificate de organisme de certificare internaţionale, iar acum implementăm standardul în cadrul a şapte instituţii publice centrale, ministere şi agenţii guvernamentale.
Cât durează procesul de implementare a acestui standard?
În privinţa clienţilor din România, procesul de implementare a standardului se desfăşoară în medie pe parcursul unui an. În cazul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” din Chişinău, din experienţa de lucru cu acesta, deoarece acest spital avea deja implementat un sistem de management al calităţii (ISO 9001), implementarea eficientă şi performantă a durat şase luni.
 

Managementul anticorupţiei în sănătate

Ce contribuţii a adus compania în domeniul medical?
Firma noastră a contribuit la dezvoltarea sistemului de management anticorupţie al Spitalu­lui Clinic Municipal „Sfântul
Arhanghel Mihail” din Chişinău. Pentru dezvoltarea unui sistem intern de prevenire a corupţiei este nevoie în primul rând de implicarea şi dorinţa sinceră a conducerii de a îmbunătăţi performanţa anticorupţie a organizaţiei.
Implementarea unui astfel de sistem presupune analiza riscurilor de corupţie, dezvoltarea şi aplicarea de proceduri interne, instruire anticorupţie, monitorizare şi audit.
Ce înseamnă dezvoltarea culturii etice în mediul de afaceri?
Etica în afaceri presupune în primul rând un comportament onest şi profesionist în relaţiile cu clienţii, partenerii, angajaţii şi comunitatea în care activezi. Un astfel de comportament generează încredere şi are ca fundament valori organizaţionale precum respectul, echitatea, integritatea, responsabilitatea. Un mediu de afaceri curat necesită o masă critică de companii care exersează intern aceste valori şi le propagă în mediul extern. Misiunea Integrity Solutions este tocmai de a sprijini companiile care îşi doresc un succes pe termen lung, într-un mediu concurenţial global.
Câţi bani pierde România din cauza corupţiei?
În 2015, costul corupţiei pentru România era estimat la 15% din PIB. Raportat la populaţia ţării, costul acesta se ridică la 2.000 de lei/persoană/lună.
Ce înseamnă pentru compania în care activaţi prezenţa la Forumul Etica?
Este o ocazie în plus să ne adresăm comunităţii medicale din România, să promovăm valorile în care credem şi bunele practici întâlnite aici, dar şi în străinătate.
Ce aşteptări aveţi de la această reuniune?
Ne dorim să încurajăm o dezbatere în rândul profesioniştilor în medicină din România despre integritatea în actul medical şi prevenirea corupţiei. Multe exemple internaţionale ne arată că mare parte din rezolvarea acestei probleme se găseşte în modul în care este tratat acest subiect. Dacă este privit ca un tabu, ca un subiect discret ce nu trebuie menţionat, atunci este ignorat. Dacă îl aducem în discuţie şi lucrăm împreună pentru a împărtăşi din experienţa fiecăruia, de a contribui activ la identificarea multiplelor soluţii, noi credem că rezolvarea poate veni din interiorul lumii medicale.
Ce subiecte veţi aborda în cadrul Forumului?
Colegul nostru Radu Nicolae va prezenta studiul „Healthcare corruption – patterns and vulnerabilities in Romania”, un sumar al tipologiilor corupţiei în sectorul medical, câteva exemple de mari incidenţe de corupţie din ultimii cinci ani, dar mai ales bune practici în tratarea corupţiei în sectorul medical (la nivel de stat, nivelul industriei medicale şi farmaceutice, nivelul societăţii civile).
 
Interviul realizat de Cristina Ghioca