Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă (DAPP) pentru medicamentele care conţin metamizol, de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) informează că au fost raportate cazuri de leziuni hepatice induse medicamentos (druginduced liver injury – DILI), asociate cu administrarea de metamizol.


EMA şi ANMDMR le comunică profesioniştilor din domeniul medical să instruiască pacienţii cu privire la următoarele aspecte:

  • cum să recunoască simptomele precoce sugestive pentru leziuni hepatice induse medicamentos
  • să oprească utilizarea de metamizol în cazul apariţiei acestor simptome şi să solicite asistenţă medicală pentru evaluarea şi monitorizarea funcţiei hepatice.

Administrarea de metamizol nu trebuie reluată la pacienţii care au prezentat un episod de leziune hepatică în timpul tratamentului cu metamizol, în situaţia în care la aceşti pacienţi nu s-a identificat nicio altă cauză pentru apariţia leziunii hepatice.

Informaţiile de siguranţă conţinute la punctele 4.4. („Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare”) şi 4.8. („Reacţii adverse”) din Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP), precum şi cele din Prospect vor fi actualizate în consecinţă.


Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă

Metamizol este un derivat de pirazolonă non-opioid cu proprietăţi analgezice şi antipiretice puternice şi proprietăţi antiinflamatorii slabe, „care este indicat de la vârsta de 3 luni la pacienţii cu greutatea de cel puţin 5 kg pentru tratamentul durerii şi febrei severe sau rezistente”. [A se vedea Anexa 1 pentru indicaţiile terapeutice aprobate la nivel naţional pentru fiecare DAPP care comercializează metamizol în România].

Metamizol este disponibil şi sub formă de combinaţii în doză fixă [A se vedea Anexa 1 pentru combinaţiile în doză fixă cu metamizol, precum şi pentru indicaţiile terapeutice aprobate la nivel naţional ale acestora].

Informaţiile noi identificate recent privind leziunile hepatice au determinat o revizuire completă a datelor asociate cu potenţialul metamizolului de a determina DILI. În timpul revizuirii, Comitetul EMA pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee = PRAC) a luat în considerare informaţiile din toate sursele disponibile, inclusiv rapoartele de reacţii adverse la medicamente şi studiile publicate în literatura ştiinţifică.

S-a observat că leziunile hepatice sunt predominant de tip hepatocelular, cu debut de la câteva zile până la câteva luni de la iniţierea tratamentului. Semnele şi simptomele au inclus niveluri crescute ale enzimelor hepatice, asociate sau nu cu icter, frecvent în contextul altor reacţii de hipersensibilitate la medicamente (de exemplu, erupţii cutanate tranzitorii, discrazii sangvine, febră şi eozinofilie) sau însoţite de caracteristici ale hepatitei autoimune. La unii pacienţi, leziunile hepatice au reapărut la reluarea administrării.

Mecanismul leziunilor hepatice induse de metamizol nu este pe deplin cunoscut, dar datele disponibile indică un mecanism imunoalergic.

În general, leziunile hepatice induse medicamentos pot evolua către forme potenţial grave, cum este insuficienţa hepatică acută care necesită transplant hepatic.

Pe baza experienţei cumulative cu metamizol, de după punerea pe piaţă a acestuia, experienţă de aproape 100 ani, precum şi pe baza gradului de expunere a pacienţilor la acest medicament, apariţia leziunilor hepatice cauzate de metamizol este considerată a fi foarte rară, dar frecvenţa exactă nu poate fi calculată.

Este esenţială recunoaşterea precoce a leziunilor hepatice potenţiale determinate de utilizarea metamizolului. Pacienţilor trebuie să li se recomande să fie vigilenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor de leziuni hepatice potenţiale şi să fie încurajaţi să oprească utilizarea metamizolului şi să se adreseze unui medic în cazul în care apar astfel de simptome. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt sfătuiţi să evalueze şi să monitorizeze funcţia hepatică la pacienţii care se prezintă cu semne şi simptome care sugerează orice leziune hepatică.

Reexpunerea la metamizol nu este recomandată în cazul unui episod anterior de leziune hepatică apărut în timpul tratamentului cu metamizol, leziune hepatică pentru care nu a fost determinată nicio altă cauză.


Apel la raportarea de reacţii adverse

Este important ca profesioniştii din domeniul medical să raporteze orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea de metamizol, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă.

Raportare online aici.

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţele locale ale deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă (DAPP), utilizând datele de contact prezentate în Anexa 1.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare contactaţi companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în Anexa 1.


Oncolog