Din data de 24 mai, pe site-ul Ministerului Sănătăţii se află în consultare publică un proiect de Ordin privind mecanismul prin care vor fi distribuite pastilele de iodură de potasiu către populaţie. Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de-a 10-a zi de la data publicării pe site a textului de act normativ.


În proiectul de Ordin, se prevede ca direcţiile de sănătate publică să preda comprimatele către mai multe farmacii, de unde cetăţenii le vor lua gratuit, pe bază de prescripţie de la medicul de familie şi după ce semnează semnează Acordul pacientului privind administrarea tratamentului.

„Pentru a ajunge la populaţia eligibilă şi sub vârsta de 40 de ani, Ministerul Sănătăţii va distribui populaţiei iodură de potasiu 65 mg în scop preventiv prin intermediul farmaciilor cu circuit deschis. Lista farmaciilor (...) se publică pe pagina web a  Ministerului Sănătăţii”, se arată în referatul de aprobare al Ordinului.

Cantităţile distribuite către farmacii se stabilesc de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi de Direcţia municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

„Medicul de familie, începând cu prima consultaţie acordată, inclusiv pentru consultaţiile programate, eliberează, ca măsură strict preventivă, prescripţia medicală pentru ridicarea din farmacia comunitară a comprimatelor de iodură de potasiu 65 mg pentru pacient (...). Pentru pacientul minor aflat în evidenţa proprie, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia, prescripţia medicală pe numele pacientului minor”, se mai arată în referat.

La ridicarea din farmacie, persoanele semnează Acordul pacientului privind administrarea tratamentului – document care se păstrează în farmacie, împreună cu formularul original al prescripţiei medicale emisă de medicul de familie, se subliniază în proiectul de Ordin.

 Medicii de familie prescriu o singură dată comprimatele de iodură de potasiu. Persoanele care nu au medic de familie se pot prezenta la orice cabinet de medicină a familiei şi completează, în vederea obţinerii prescripţiei, o declaraţie pe propria răspundere.

„În cazul pierderii prescripţiei medicale, medicul de familie eliberează un duplicat, la solicitarea scrisă a pacientului pe numele căruia a fost eliberată prima prescripţie medicală”, se precizează în proiectul de Ordin.

Perioada maximă de stocare a iodurii de potasiu este de 6 luni de la data recepţiei. „La finalul perioadei de 6 luni, farmaciile (...) predau către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cantităţile rămase în stoc, precum şi acordurile pacientului privind administrarea tratamentului şi prescripţiile pe baza cărora au eliberat medicamentul (...), pe baza de proces verbal de predare-primire”.

„În primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni farmaciile (...)  trimit către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în raza căreia se află, o situaţie care va cuprinde numărul de persoane cărora le-au fost eliberate în baza prescripţiei medicale comprimate de iodură de potasiu 65 mg, precum şi numărul de comprimate eliberate”, se mai arată în proiectul de act normativ.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro.

 Farmacist