La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 129/2021, privind implementarea formularului digital de intrare în România.


Actul normativ aduce mai multe completări care vizează îmbunătăţirea mecanismului de completare a formularului digital de intrare în România (PLF), se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

În acest sens, pentru identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, documentul prevede prelungirea termenului în care o persoană are obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România, de la 24 de ore la cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul ţării.

Obligaţia persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi îndeplinită în cazul introducerii în formular date de identitate eronate sau incomplete.

Pentru minori sau persoane cu handicap, obligaţia de a completa formularul revine părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal.

Se prevăd şi unele categorii de personal exceptate, care vor avea obligaţia de a completa formularul o singură dată la intrarea în România, prin bifarea opţiunii „personal exceptat” de pe formular:

  • Piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
  • Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane;
  • Personalul navigant maritim şi fluvial, precum şi personalul de deservire a platformelor maritime; 
  • Personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor şi personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă a României şi care nu se deplasează pe teritoriul altui stat;
  • Poliţiştii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a persoanelor urmărite internaţional şi a celor transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienţi ai serviciului medical la şi din unităţi sanitare aflate în afara teritoriului României;
  • Persoanele care, în vederea deplasării la locul de muncă, tranzitează frontiera de stat cel puţin o data în 24 de ore.

O altă modificare se referă la datele cu caracter personal, care sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la data completării formularului. La expirarea perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt şterse automat.

S-a mai reglementat şi posibilitatea ca plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii să se depună la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, emitentă a procesului verbal.

Valoarea contravenţiilor care pot fi aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin fiecărei persoane la completarea PLF este de 2.000-3.000 lei.

 

Alergologia