Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 1 din data de 20 mai se află un proiect de hotărâre prin care se solicită acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea asigurării unei părţi a cheltuielilor de funcţionare pentru patru unităţi sanitare.


Primăria Sectorului 1 vrea să asigure o parte a cheltuielilor de funcţionare pentru următoarele unităţi sanitare: Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri şi Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti, se arată într-un comunicat al primăriei locale.

Cheltuielile privesc plata utilităţilor: iluminat, gaze, apă, canalizare, cheltuielile cu lucrările de reparaţii curente, cheltuielile necesare cu procedura de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu, plata serviciilor de pompieri, pază, curăţenie etc.

Pe 20 mai, consilierii locali vor vota un proiect de hotărâre în acest sens.

Finanţarea se va realiza pe baza unui protocol de colaborare încheiat între Primăria Sectorului 1 şi fiecare spital în parte. Administraţia locală va acorda finaţarea doar pe baza unor documente justificative transmise de spitale în copie, conform cu originalul.

Toate cele patru spitale se află în subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind finanţate integral din venituri proprii, din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, dar pot primi şi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se precizează în comunicat.

„La această dată, resursele financiare proprii ale spitalelor sunt direcţionate pentru plata salariilor şi a contribuţiilor personalului, nefiind suficiente pentru celelalte cheltuieli necesare desfăşurării actului medical, cu atât mai puţin pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, reparaţii curente, consolidare, extindere şi modernizare”, se mai arată în document.

 

ORL