La sediul Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB au fost demarate primele acţiuni comune ale Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) împreună cu Sectorul Social-Filantropic şi Misionar al Arhiscopiei Bucureştilor şi ale Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC). Se doreşte realizarea unei evaluari corecte şi transparente a stării actuale de sănătate a populaţiei din regiunea Bucureşti-Ilfov, pe componeta prevenţiei, depistării precoce, diagnosticul şi tratamentul precoce al leziunilor precanceroase colorectale.


Un număr de 19 rezidenţi ai Centrului de îngrijire au beneficiat de consultaţia preventivă oferită de dr. Rareş Marchidănescu, medic primar medicină de familie, consultaţie în cadrul căreia li s-a aplicat un chestionar de risc de a dezvolta cancer colorectal (anamneză) şi au primi un kit pentru efectuarea testului FIT (test pentru depistarea de hemoragii oculte în materiile fecale), se arată într-un comunicat al SUUMC.

Persoanele care au fost evaluate în această etapă a screeningului ca fiind pacienţi cu grad crescut de a dezvolta CCR, urmare a anamnezei efectuate la medicul de familie, au fost preluate în evidenţa specialiştilor Centrului regional de screening Bucureşti-Ilfov din Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, pentru programarea în vederea efectuării colonoscopiei diagnostice.

Evenimentul a fost posibil urmare a încheierii, în data de 20 mai, a unui protocol, care creează cadrul şi reglementează colaborarea între cei doi actori instituţionali şi partenerul din societatea civiliă, protocol de colaboare care se subsumează obiectivelor din cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucuresti-Ilfov” -  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Evenimentul, găzduit de preotul Ivan Ioan Alexandru, a avut loc în prezenţa col. medic şef de lucrări dr. Daniel Costache, director de cercetare-dezvoltare al SUUMC şi managerul proiectului ROCCAS II, precum şi în prezenţa membrilor COPAC Ştefan Răduţ şi Radu Gănescu.

„Necesitatea elaborării acestui proiect a fost impusă de analiza datelor privind incidenţa cancerului colorectal, acesta reprezentând, la acest moment, o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, fiind a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice (9,2% din totalul deceselor prin cancer). Atunci când am plecat la drum cu elaborarea si implementarea acestui proiect, ne-am gândit la persoanele vulnerabile care locuiesc în zonele rurale şi au acces limitat atât la informare, cât, mai ales, la servicii de asistenţă medicală de specialitate”, a declarat general maior medic conferenţiar universitar dr. Florentina Ioniţă-Radu, directorul general al SUUMC şi directorul ştiinţific al proiectului.

„Fapt pentru care obiectivele noastre vizează  combaterea oricărei forme de discriminare, prin creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate şi servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea Bucureşti-Ilfov, cu vârsta cuprinsă  între 50 şi 74 ani. Dintre acestea un minim de 53% aparţin grupurilor vulnerabile”, a mai spus specialistul.

„Acesta este primul proiect de screening al cancerului colorectal, iar prin parteneriatul demarat astăzi ducem testarea mai aproape de comunitate, cu ajutorul Bisericii putem ajunge mai uşor la oamenii care au nevoie să se testeze. (...) Echipa COPAC va susţine activităţile de informare şi de testare a enoriaşilor care doresc să se testeze, vom organiza sesiuni de testare împreună cu reprezentanţii centrului Luxab, chiar dacă nu au asigurare medicală”, a arătat Ştefan Răduţ, coordonator al proiectului din partea partenerului Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC)

Oncolog