Spitalul Clinic „Dr. I Cantacuzino” împreună cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu şi cu Asociaţia Copiilor MService Terapy implementează proiectul Start în viaţă – Program de formare medicală pentru sănătatea femeii şi copilului.

Obiectivul general vizează îmbunătăţirea accesului şi participării la activităţi de formare a personalului medical implicat în derularea Programului Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului, în vederea creşterii calităţii serviciilor în medicina materno-fetală.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  • dezvoltarea competenţelor profesionale a 245 de medici şi 355 de asistente medicale prin participarea la 5 programe de formare medicală continuă (cursuri) în domeniul Sănătăţii femeii şi copilului.
  • susţinerea inovării sociale şi medicale şi alinierea la bune practici UE prin participarea a 100 de medici şi asistente medicale la schimburi de experienţă şi congrese/conferinţe europene.

Proiectul îşi propune:

  • să asigure accesul la 5 programe de formare (cursuri) specifice sectorului medical pentru 600 de persoane implicate în implementarea Programului Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului, din cele opt regiuni ale României;
  • să asigure accesul la cele mai noi descoperiri ştiinţifice din sectorul medical prin participări la congrese/ conferinţe/schimburi de experienţă şi de bune practici la nivel european pentru 100 de specialişti implicaţi în implementarea Programului Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului, din cele opt regiuni ale României;
  • să faciliteze inovarea socială în domeniul medical din România prin elaborarea unui ghid de bune practici similare celor utilizate în UE.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020. Date de contact: Manager proiect, Posea Cristian, cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro, tel.: 021.210.71.00.