Ambulatoriul de specialitate medicină dentară din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş a devenit, oficial, furnizor de servicii medicale stomatologice, prin intrarea în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS).


Procedurile stomatologice efectuate în cadrul ambulatoriului de specialitate medicină dentară sunt decontate de către Casa de Asigurari de Sănătate, în limita unui plafon lunar maximal, se arată pe site-ul UMFST Târgu Mureş.

Procedurile terapeutice decontate de către CAS alcătuiesc „pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară”, care este publicat pe site-ul oficial al Casei de Asigurări de Sănătate.  

Pot beneficia de aceste servicii stomatologice decontate următoarele categorii:

  • Copiii si tinerii cu vârsta de până la 18 ani: beneficiază de decontarea integrală a tratamentelor cuprinse în „pachetul de servicii medicale de bază” pentru medicina dentară;
  • Pacienţii cu vârsta peste 18 ani: beneficiază de decontarea integrală de către CAS a tratamentelor de urgenţă, iar restul tratamentelor cuprinse în „pachetul de servicii medicale de bază” sunt decontate în proportie de 60% de către CAS;
  • Persoanele care beneficiază de legi speciale: au toate procedurile cuprinse în „pachetul de servicii medicale de bază” decontate integral de către CAS.

Ambulatoriul de specialitate medicină dentară al UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureş funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, cu sediul în campusul principal al Universităţii (str. Gh. Marinescu, nr. 38).

 

Pediatru