Al doilea număr din anul 2024 al revistei Obstetrica şi Ginecologia este publicat prin strădania unor colective de autori, care au vrut să facă publice cercetările lor privind predicţia patologiei de sarcină legate de diabet, hipertensiunea indusă de sarcină, sau placentară, legătura cu trombofilia congenitală, dar şi experienţa cazurilor de malpraxis.

Pacientele cu antecedente de eşec reproductiv repetat sau cu complicaţii ale sarcinii de tip moarte fetală in utero, evenimente ce nu pot fi legate de o cauză evidentă, sunt tot mai frecvent investigate pentru polimorfismele genelor implicate în trombofilia ereditară. Chiar dacă prezenţa unui singur polimorfism este foarte răspândită în populaţia generală, asocierea de peste trei polimorfisme pare a fi prezentă la aproape toate pacientele din grupul cu eşecuri reproductive inexplicabile.

Evenimentele nedorite din obstetrică reprezintă tot mai des un motiv de litigiu. Cazurile legate de actul naşterii şi puerperiu reprezintă cea mai importantă parte din acuzele de tip malpraxis din specialitatea noastră, începând cu diagnosticul antenatal şi continuând cu tipul naşterii, naşterea instrumentală, complicaţiile operaţiei cezariene sau ale lăuziei.

Biomarkerii ce indică echilibrul dintre factorii an­gio­genici şi cei antiangiogenici au o istorie lungă în predicţia preeclampsiei. Review-ul din acest număr al revistei îşi propune să atragă atenţia asupra posibilităţii ca utilitatea screeningului cu markeri biologici să depăşească scopul propus. Posibilitatea de predicţie pentru patologii de tip restricţie de creştere intrauterină, de moarte fetală in utero sau de naştere prematură ar trebui studiată pe cohorte, pe baza datelor publicate până acum.

Pe de altă parte, o lucrare originală din acest număr sugerează încorporarea acestor biomarkeri în algoritmi ce includ velocimetria Doppler din trimestrul al treilea, care ar putea conduce la depistarea formelor de preeclampsie tardivă ce prezintă complicaţii severe.

Diabetul gestaţional, cu o creştere continuă în rândul gravidelor din România, reprezintă o provocare pentru echipele multidisciplinare. Mecanismele alterării metabolice, bioumorale şi placentare sunt descrise şi evaluate într-un review, cu descrierea relaţiei cu naşterea prematură, moartea fetală in utero sau cu complicaţiile legate de actul naşterii.

„Epidemia” de operaţii cezariene este urmată şi de apariţia tot mai frecventă a patologiei de aderenţă placentară, iar lucrarea de tip prezentare de caz aduce în prim-plan o situaţie relativ dramatică, dificil de manageriat fără o echipă complexă şi resurse.

Avem un an bogat în evenimente ştiinţifice de obstetrică-ginecologie în România. Vă aşteptăm cu mare plăcere la Târgu-Mureş, între 12 şi 14 septembrie 2024, cu ocazia a două evenimente: Al XII-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie şi A IX-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de HPV.

 

Prof. dr. Claudiu Mărginean