Cea de-a 28-a Zi Naţională a Medicului Veterinar ne regăseşte ca o profesie liberală şi independentă, în care se impune să ne amintim cu respect şi admiraţie de activitatea şi acţiunile înaintaşilor profesiei noastre, reprezentanţi de marcă ai medicinei veterinare româneşti, de tradiţiile frumoase ale Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari, apreciind munca, dăruirea şi meritele incontestabile ale multor generaţii, alături de progresul şi realizările profesiei.

Medicina veterinară românească trebuie să-şi păstreze şi să-şi confirme în continuare bunul renume pe care şi l-a câştigat de-a lungul anilor, prin buna pregătire profesională, perfecţionarea practicii medicale veterinare, cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei sanitar-veterinare, precum şi dezvoltarea autorităţii serviciilor publice.

Contextul socioeconomic dinamic şi în continuă evoluţie permite şi susţine afirmaţia că medicul veterinar, prin responsabilităţile şi competenţele sale profesionale, deţine un rol determinant în societatea românească, europeană şi mondială.

Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România va continua să se implice activ în promovarea şi susţinerea profesiei medicale veterinare, prin: ridicarea nivelului ştiinţific şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi; organizarea de evenimente şi, prin publicaţiile ştiinţifice şi de informare, actualizarea şi perfecţionarea mijloacelor specifice de apărare a sănătăţii animalelor şi, implicit, a sănătăţii publice; colaborarea cu instituţiile de învăţământ, de cercetare şi cu serviciile sanitar-veterinare.

Considerăm moral şi responsabil să ne exprimăm în acelaşi timp deferenţa faţă de cei care de-a lungul evoluţiei profesiei au adus medicina veterinară la rang de vocaţie.

Cu determinare şi perseverenţă să contribuim la aducerea şi menţinerea la loc de cinste a profesiei pe care cu drag ne-am ales-o, făcând uz de maximele exigenţe de etică şi deontologie atât de necesare în dobândirea prestigiului profesional.