„La revedere, domnule doctor Alexandru Pascu!” – vă spu­nem cu regretul că nu vă vom mai asculta pre­dând AU­DIO­LOGIA, pe care aţi în­dră­git-o atât de mult, cu re­gre­tul că nu ne vom mai pu­tea sfătui cu dum­nea­voas­tră la cazurile grele, aşa cum unii dintre noi au avut PRI­VI­LEGIUL să o poată face.

Cu siguranţă, cei care l-au cunoscut pe domnul doctor i-au respectat întotdeauna EXCELENŢA şi RIGU­ROZITATEA ştiinţifică şi este de datoria noastră să transmitem generaţiilor tinere de ORL-işti informaţia şi mulţumirea noastră pentru introducerea în România a unor competenţe medicale noi, AUDIOLOGIA şi PATOLOGIA VESTIBULARĂ.

Dr. Alexandru Pascu a fost ispitit de domnul profesor Dorin Hociotă cu această noutate, Audiologia, şi dânsul şi-a creat un proiect de suflet din dezvoltarea acesteia în România.

Cu entuziasmul, dedicarea şi rigurozitatea me­dicală caracteristice, Domnia Sa a reuşit nu numai să introducă Audiologia între specialităţile ORL din ţara noas­tră, dar şi să o menţină la nivelul de vârf, fiind în contact permanent cu noutăţile şi cu liderii din domeniu din străinătate, cu care a colaborat la proiecte de cercetare internaţională.

Vasta cultură pe care domnul doctor a avut-o şi gândirea deschisă i-au permis să aibă o viziune corectă în dezvoltarea nu numai a Audiologiei medicale, dar şi a celei didactice şi de cercetare, prin înfiinţarea, împreună cu domnul profesor Romeo Călăraşu, a Colegiului de Audiologie şi Protezare auditivă în cadrul UMF „Carol Davila” şi prin introducerea profesiei de audiolog în România, prin crearea în cadrul IFACF-ORL a Laboratorului de Explorări Audio-Vestibulare, unic în Europa de Est şi, poate, nu numai, precum şi a programelor naţionale de screening auditiv la nou-născut şi de implant cohlear.

Dr. Alexandru Pascu a reprezentat România în Federaţia Europeană a Societăţilor de Audiologie (EFAS), pentru a introduce în ţara noastră curriculumul internaţional de pregătire în Audiologie şi a oferi astfel tinerilor absolvenţi ai Colegiului de Audiologie cunoaştere, dar şi oportunităţi de angajare.

Timp de peste 40 de ani, dr. Alexandru Pascu s-a dedicat Institutului de Fono-Audiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Profesor Dr. Dorin Hociotă”, contribuind în mod esenţial la recunoaşterea acestuia ca vârf de expertiză medicală. A învăţat de la zero o specialitate medicală nouă în stagii şi cursuri în străinătate, pe care le-a parcurs ca un elev sârguincios în cadrul proiectelor TEMPUS câştigate de dânsul, a învăţat asistente din întreaga ţară să efectueze audiograme, a creat primul centru de protezare auditivă, în cadrul IFACF-ORL, a introdus Competenţa în Audiologie şi a ţinut anual cursuri de perfecţionare în acest subdomeniu al ORL, pentru a crea bazele unei reţele de ORL-işti audiologi în România care să se alăture generaţiilor de audiologi absolvenţi ai Colegiului de Audiologie.

Am avut norocul să îmi desfăşor rezidenţiatul într-un NUCLEU ŞTIINŢIFIC de excepţie, cu mentori de o valoare profesională incontestabilă şi să mă perfecţionez alături de dr. Alexandru Pascu, unul dintre pilonii care au adus renumele institutului. Voi fi mereu recunoscătoare tuturor mentorilor mei, din prima până în ultima zi de rezidenţiat, pentru că ştiinţa era normalitatea şi cerinţa activităţii medicale zilnice.

Marea majoritate a celor care practică Audiologia în România astăzi sunt, direct sau indirect, rezultatul inspiraţiei şi efortului domnului doctor Alexandru Pascu. Noi toţi vă vom păstra mereu în amintire şi vă vom simţi lipsa!

Cu drag şi cu deosebit respect,

Mădălina Georgescu