TINERI CERCETĂTORI

Joc şi culoare cu măştile călătoare

 Play and color with wandering masks

First published: 15 noiembrie 2015

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

Abstract

The author presents the results of the "Play and color with wandering masks" project initiated by "Audiosofia Association" funded by "Community Foundation" and MOL Romania in "For children's health program 2015". The project was implemented in five stages, involving 81 deaf children with cochlear implant or hearing aids from Bucharest and from 16 counties of Romania. Together with other 42 children with normal hearing, the deaf children have come a play and dramatherapy program led by the project coordinator and 16 professionals volunteer (psychologists, speech therapists, teachers). There were fourperformances in which emphasis was placed on communication capacities and resources of children, encouraging and stimulating their creative sides. The audience was made up of parents, friends, family, professionals and media. The national research-action-training project aims to be agood practice model in deaf children approaching in the future.

Keywords
cochlear implant, play therapy, dramatherapy, research-action-training project

Rezumat

Autoarea prezintă rezultatele proiectului „Joc şi culoare cu măştile călătoare”, iniţiat de Asociaţia „Audiosofia”, cu sprijinul „Fundaţiei Pentru Comunitate” şi MOL România în cadrul programului „Pentru sănătatea copiilor 2015”. Proiectul a fost derulat în 5 etape, la care au participat 81 de copii hipoacuzici purtători de implant cohlear sau de aparate auditive convenţionale din Bucureşti şi din 16 judeţe ale României. Alături de alţi 42 de copii cu auz normal, copiii hipoacuzici au parcurs un program de terapie prin joc şi dramaterapie condus de coordonatorul proiectului, alături de 16 voluntari profesionişti (psihologi, logopezi, educatori). Au avut loc 4 reprezentaţii teatrale în care s-a pus accent pe comunicare, pe capacităţile şi resursele copiilor, pe încurajarea lor şi pe stimularea laturilor creative, publicul spectator fiind alcătuit din părinţi, prieteni, rude, specialişti, presă. Proiectul de anvergură naţională, cu un puternic caracter de cercetare, de acţiune şi de formare, îşi propune să reprezinte un model de bune practici în abordarea copiilor hipoacuzici şi în viitor.

Măşti călătoare… joc… culoare… cuvinte de poveste legate prin firul nevăzut al imaginaţiei care pot căpăta dimensiuni nebănuite în sufletul copiilor hipoacuzici. Povestea a început anul trecut, când scenele taberelor de vară au fost inundate de glasurile copiilor mari şi mici ascunşi în spatele măştilor. A fost prima dată când măştile au prins glas, când au putut să comunice, când li s-a dat o formă şi când au prins viaţă şi culoare prin sufletele copiilor ascunşi în spatele lor. Până atunci, măştile erau tăcute şi timide sau, dimpotrivă, pline de energie, pe care nu o puteau controla, însă a sosit şi clipa în care, călăuzite de copii, ele au reuşit să comunice, să-şi dea seama că se pot schimba, că-şi pot urma visele, că se pot accepta aşa cum sunt, trăind cu umbrele din spatele lor. Mai mult decât atât, şi-au dat seama că-i pot schimba şi pe ceilalţi, că pot sparge bariere de comunicare şi de înţelegere, că pot schimba prejudecăţi şi atitudini ostile, că se pot exprima autentic, iar capacităţile şi resursele lor pot transforma lumea.

Prin jocul lor, copiii au reuşit să metamorfozeze aceste măşti, prefăcându-le din măşti ale tăcerii în măşti ale emoţiilor, oferindu-le expresivitatea de care aveau nevoie. Odată ce măştile au prins glas, au decis că trebuie să pătrundă mai adânc în tainele autocunoaşterii, astfel că… au hotarât să-şi continue călătoria. Astfel a luat naştere proiectul „Joc şi culoare cu măştile călătoare”, derulat pe parcursul anului 2015. Proiectul a fost iniţiat de Asociaţia „Audiosofia” şi realizat cu sprijinul „Fundaţiei Pentru Comunitate” şi MOL România în cadrul programului „Pentru sănătatea copiilor”.

Proiect

Proiectul „Joc şi culoare cu măştile călătoare” a fost implementat în perioada 20.01.2015 – 25.08.2015 în mai multe etape (vezi tabelul de mai jos). Aşa cum a fost prevăzut iniţial prin acordurile de parteneriat, activităţile proiectului s-au desfăşurat în diverse locaţii: Spitalul de copii „M. S. Curie”, Secţia 6 de recuperare a copiilor cu dizabilităţi audio-verbale (Grădiniţa „Ciuboţica cucului”), singura secţie externă a IFACF – ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, Clinica „Otomed Medical Center”, toate cele trei instituţii fiind din Bucureşti, Asociaţia „Corabia Prieteniei” din Timişoara şi taberele naţionale de implant cohlear organizate în luna iulie de către asociaţiile „Ascultă viaţa” şi „Audiosofia”.

Proiectul „Joc şi culoare cu măştile călătoare” s-a desfăşurat cu succes în 2015, fiind derulat în continuarea celui din 2014, „Jocul rupe masca tăcerii”, dar la o scară mult mai largă. În acest an, spre deosebire de anul trecut, şi-a dublat numărul beneficiarilor hipoacuzici, lărgind sfera de activitate. Astfel, 81 de copii hipoacuzici cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani, din Bucureşti şi 16 judeţe ale României, au beneficiat de acest proiect fără a fi luaţi în calcul cei 42 de copii cu auz normal.

Etapele principale ale proiectului şi numărul copiilor care au beneficiat de acest proiect sunt evidenţiate în tabelul de mai jos:

Metode şi etape

Participanţii la grupurile de terapie au fost atât copiii hipoacuzici, cât şi copiii cu auz normal, pentru a reuşi atingerea unuia dintre scopurile principale ale proiectului, acela de normalizare şi acceptare a copiilor hipoacuzici în comunitatea auzitorilor, prin intermediul terapiei prin joc şi dramaterapiei. Cu ocazia finalizării etapelor principale ale proiectului, încheierea terapiei a fost marcată de un spectacol prezentat în faţa părinţilor, a rudelor, a prietenilor, a colegilor, a specialiştilor din domeniul ORL, a psihologiei, logopediei, invitaţilor şi a presei.

S-au organizat 4 spectacole în care copiii hipoacuzici au urcat pe scenă alături de colegii şi de prietenii lor cu auz normal.

Etapa I: Primul spectacol s-a intitulat „Jocul prieteniei” şi a fost organizat în parteneriat cu Asociaţia „Corabia Prieteniei” din Timişoara, desfăşurându-se pe scena Casei de cultură a studenţilor din Timişoara.

Etapa a II-a: Al doilea spectacol s-a intitulat „Magia măştii călătoare” şi a avut loc în cadrul Secţiei 6 de recuperare a copiilor cu dizabilităţi audio-verbale (Grădiniţa „Ciuboţica cucului”), singura secţie externă a IFACF - ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”.

Etapa a III-a: Această etapă s-a desfăşurat în paralel, timp de 5 luni de zile (februarie - iunie), în cadrul Spitalului de copii „M. S. Curie” şi al Clinicii medicale „Otomed Medical Center” din Bucureşti.

Etapa a IV-a: Al treilea spectacol s-a intitulat „Măştile din cutia emoţiilor” şi a avut loc în tabăra naţională de implant cohlear, organizată de Asociaţia „Ascultă viaţa” în staţiunea Olimp, judeţul Constanţa.

Etapa a V-a (ultima): Al patrulea spectacol s-a intitulat tot „Măştile din cutia emoţiilor” şi a avut loc în tabăra naţională de implant cohlear organizată de Asociaţia „Audiosofia” în staţiunea Poiana Braşov, judeţul Braşov.

La toate spectacolele s-a pus accent pe capacităţile şi resursele copiilor, pe încurajarea lor şi pe stimularea laturilor creative. Prin intermediul tehnicilor teatrale, dramaterapeutice şi al rolurilor pe care le-au jucat, au înţeles că îşi pot exprima emoţiile într-un cadru securizat şi acceptat, fiind înţeleşi de ceilalţi la un nivel nonverbal. Au învăţat cum corpul, gesturile, muzica, dansul, mimica pot înlocui cuvintele, exprimând la fel de bine propriile trăiri. Au înţeles că se pot face înţeleşi şi fără cuvinte. 

Valorizarea din partea comunităţii a fost esenţială pentru aceşti copii. Pentru mulţi dintre ei a fost prima dată când se află pe o scenă, într-un spectacol. Încurajările şi ropotele de aplauze au fost factori încurajatori, copiii simţindu-se astfel apreciaţi.

Terapia prin joc a jucat, de asemenea, un rol major în acest proiect. De menţionat că de tehnicile acestei terapii s-au bucurat pentru prima dată copiii cu implant cohlear spitalizaţi lunar în cadrul Spitalului „M. S. Curie” din Bucureşti. Întâlnirile zilnice avute cu aceşti copii pe perioada spitalizării lor au însemnat o schimbare de atitudine atât a lor, cât şi a părinţilor şi specialiştilor care i-au avut sub observaţie. S-a dovedit astfel că acest tip de terapie are rezultate foarte bune şi în cadrul spitalicesc.

Numărul mare de beneficiari, beneficiarii direcţi (copiii hipoacuzici) şi indirecţi (copiii cu auz normal, voluntarii profesionişti implicaţi în proiect, părinţii, specialiştii, publicul larg), face ca valoarea acestui proiect să devină importantă, într-o manieră nebănuită iniţial. Astfel, toate scopurile (terapeutice, academice, de formare şi informare) avute iniţial au fost nu doar atinse, ci şi depăşite, conturându-se noi idei pentru viitor.
 

Tabel
Tabel

Rezultate

81 de copii hipoacuzici au obţinut strategii îmbunătăţite de comunicare, ameliorându-se dificultăţile în ceea ce priveşte posibilităţile lor de exprimare, prin înlăturarea a numeroase bariere. Toate aceste aspecte au contribuit semnificativ la îmbunătăţirea stării de sănătate mintală a tuturor copiilor participanţi la proiect.

42 de copii cu auz normal au dezvoltat abilităţi de comunicare diverse cu copiii hipoacuzici de aceeaşi vârstă, ceea ce a contribuit la conştientizarea resurselor proprii şi a spiritului de întrajutorare în grup.

16 voluntari profesionişti, în marea lor majoritate studenţi sau absolvenţi ai Şcolii de Terapie prin Joc şi Dramaterapie din România, au avut ocazia să exerseze tehnicile terapeutice cu un grup de beneficiari aparte, îmbogăţindu-şi experienţa în ceea ce priveşte aplicarea metodologică.

250 de părinţi prezenţi la spectacolele de teatru şi în tabere au fost înştiinţaţi de derularea proiectului „Joc şi culoare cu măştile călătoare”, având prilejul să vadă efectele pozitive ale aplicării tehnicilor de terapie prin joc şi dramaterapie, cu ocazia prezentării pe scenă şi nu numai.

Aria de întindere a proiectului a cuprins copii hipoacuzici proveniţi din 16 judeţe ale României plus municipiul Bucureşti.

Proiectul a servit ca model de bune practici şi în Timişoara, unde s-a extins prin intermediul parteneriatului avut cu Asociaţia „Corabia prieteniei”.

Prin intermediul proiectului s-a creat un precedent în organizarea unei tabere de vară proprii a Asociaţiei „Audiosofia” oferită gratuit copiilor hipoacuzici şi familiilor lor.

 Au fost răspândite 300 de fly-ere cu ocazia diverselor întâlniri cu părinţii şi cu specialiştii (psihologi, audiologi, logopezi, medici ORL-işti), cu cei prezenţi în taberele de implant cohlear sau cu membrii Asociaţiei de Terapie prin Joc şi Dramaterapie din România.

Relaţiile de parteneriat cu toţi partenerii: Spitalul de urgenţă pentru copii „M. S. Curie”, Secţia 6 externă de recuperare a copiilor cu dizabilităţi audio-verbale a IFACF – ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă” „Otomed Medical Center”, Asociaţia „Ascultă viaţa”, Asociaţia „Corabia prieteniei”, Asociaţia de Terapie prin Joc şi Dramaterapie din România, Fundaţia „Aghora” s-au derulat conform înţelegerilor iniţiale, asigurând astfel succesul organizării acestui proiect şi coeziunea derulării lui.

Concluzii

Măştile tăcerii, transformate în măşti ale emoţiilor, şi-au propus să se întâlnească şi să-şi strângă mâinile într-un carusel multicolor şi în 2016 pentru a-şi putea îmbogaţi experienţele. Să sperăm că vor reuşi! 

Bibliografie

  1. Mary Booker „Developmental Drama – Dramatherapy Approaches for People with Profound or Severe Multiple Disabilities, Including Sensory Impairment”, Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia, 2011. 

  2. Sue Jennings „Healthy Attachments and Neuro-Dramatic-Play” Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia, 2011. 

  3. Elizabeth B. Cole, Carol Flexer „Children with hearing loss – Developing, Listening and Talking birth to six”, Plural Publishing, 2007.

  4. Bernard Rime „Social shearing of emotion”, Editura 3, 2008.

  5. Thomas J. Weihs „Children in need of special care” - Souvenir Press Ltd. 1971 renewed N.M. Blitz, 1987.

Articole din ediţiile anterioare

OTOLOGIE | Ediţia 4 37 / 2017

„Măşti cu ecou” - un proiect terapeutic pentru copiii hipoacuzici din România

Magdalena Cernea, Mădălina Georgescu, Alexandra Neagu, Violeta Stan

Articolul prezintă rezultatele proiectului național „Măști cu ecou”, un proiect de terapie prin joc și dramaterapie, desfășurat în România în perio...

07 decembrie 2017
AUDIOLOGIE | Ediţia 1 38 / 2018

Funcţia otolitică la pacienţii implantaţi cohlear

Cristina Hera, Sebastian Cozma, Luminiţa Rădulescu, Cristian Mârţu, Oana Bitere, Lucia Corina Dima-Cozma, Raluca Olariu, Mihail Dan Cobzeanu

Implantul cohlear constituie tratamentul de referinţă (gold standard) în cazul surdităţii profunde şi în anumite cazuri de surditate severă care nu...

08 martie 2018
INTERDISCIPLINARY | Ediţia 1 50 / 2021

Muzica şi învăţarea perceptivă auditivă – copii implantaţi cohlear, antrenaţi timp de şase luni într-o orchestră de clopoţei muzicali şi chimes melodici

Anca Modan

Îmbunătăţirea directă a capacităţii co­pii­lor implantaţi cohlear de a discrimina caracteristicile mu­zi­ca­le în urma participării la activitatea ...

04 martie 2021