Motto: If you respect your teacher, you do better! 


Ne alăturăm din nou eforturilor academice şi ştiinţifice medicale cu un număr nou al revistei ORL.ro, al 55-lea, în care sperăm să găsiţi articole interesante, noutăţi care să completeze arsenalul dumneavoastră terapeutic.

În plus... ceva mai multă tristeţe, deoarece, din păcate, în ultimii ani, me­di­cina românească a pierdut multe per­so­na­lităţi, iar specialitatea noastră nu a făcut excepţie. De aceea, aş vrea să dedic acest editorial MENTORILOR noştri, prezenţi sau, din nefericire, trecuţi în eternitate. Cu siguranţă, fiecare medic are cel puţin un maestru lângă care a crescut, de la care a învăţat şi a „furat” meserie, observându-l zi de zi.

Sunt cei care ne-au câştigat respectul, nu atenţia, mult mai puţin durabilă.

Tuturor celor care ne-au predat, ne-au îndrumat mâinile în plagă, ne-au îm­­păr­­tă­şit cunoştinţele lor, ne-au indus un anumit comportament profesio­nal şi medical, ne-au ridicat ştacheta cunoaşterii, dar, mai ales, ne-au inspirat să ne alegem un drum şi o conduită profesională, tuturor acestora trebuie să le mulţumim şi să le acordăm respectul cuvenit.

Consider că, în acest mod, ne respectăm pe noi înşine şi, recunoscându-le influenţa asupra dezvoltării noastre, ne achităm de „datoria” pe care o avem faţă de dânşii. Datorie grea, cu atât mai apăsătoare cu cât am primit mai mult, care va exista permanent, chiar dacă nu vorbim despre ea sau ne declarăm autodidacţi.

Mulţumim, dragi MENTORI!

 

Mădălina Georgescu