Cunoaşterea şi dezvoltarea abilităţilor în domeniul medical presupun o continuă şi asiduă updatare şi upgradare a cunoştinţelor în domeniu. Avalanşa de noi informaţii ştiinţifice şi implementarea de metode şi tehnici de diagnostic şi modalităţi de intervenţie curativo-profilactică inovatoare fac destul de dificilă şi de complexă activitatea practică zilnică a medicului specialist veterinar.

În egală măsură, accesibilitatea informaţiilor de specialitate, identificată pe canale mediatice diverse, de niveluri şi de pertinenţă ştiinţifică şi profesională la care acced proprietarii, face de multe ori ca aşteptările deţinătorilor de animale de companie să depăşească posibilităţile cabinetelor medicale cu dotare medie din ţara noastră. De aceea, găsirea şi optimizarea abordării clinico-terapeutice şi de diagnostic în situaţiile-limită sau în cazurile medicale dificile pun de multe ori în dificultate medicul veterinar – în raport cu infrastructura/posibilităţile existente şi disponibilităţile financiare ale proprietarilor – privind soluţionarea lor.

Activitatea de cercetare ştiinţifică de la momentul actual, în România, în ceea ce priveşte domeniul medical veterinar, oferă un orizont larg, cu numeroase posibilităţi de dezvoltare şi care promite multiple succese din punctul de vedere al inovaţiilor.

Sperăm să ne fiţi alături cu fiecare număr publicat, la fel ca în trecut, iar informaţiile pe care le veţi regăsi în paginile revistei noastre să vină în ajutorul şi completarea datelor de ordin teoretic şi aplicativ în practica noastră profesională.