Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiunea de examene pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Dosarele de înscrierea pot fi depuse până pe 15 aprilie, inclusiv, de către candidaţii care au terminat pregătirea teoretică şi practică până la data de 31 martie.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale în care s-a efectuat pregătirea. Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una din probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat. Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00.

Arondarea candidaţilor pe atestate de studii şi centre universitare medicale va fi comunicată în ziua de 03 mai 2019, pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica Concursuri şi examene naţionale.

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, se vor afişa la data de 13 mai 2019 pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica - Concursuri şi examene naţionale.

Pentru mai multe detalii, consultaţi site-ul Ministerului Sănătăţii.