1.464 de locuri, dintre care 1.154 finanţate de la bugetul de stat şi 310 locuri cu taxă, au fost scoase la concurs pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2019-2020, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM).

În anii anteriori au fost scoase la concurs:

  • 1.402 locuri, dintre care 302 fiind locuri cu taxă, în 2018;
  • 1.468 de locuri în 2017, dintre care 440 locuri cu taxă;
  • 1.420 de locuri, dintre care 470 cu taxă, în 2016.

Procedura de înscriere în concurs

Concursul de admitere va avea loc în data de 24 iulie 2019. Înscrierile se fac în perioada 11.07.2019 – 17.07.2019, între orele 9.00– 16.00, la secretariatele facultăţilor, respectiv pentru Facultatea de Medicină – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară – Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie – str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru Facultatea de Moaşe şi Asistennţă Medicală (FMAM) – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

Şi anul acesta, taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată. Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Pentru anul universitar 2019-2020, Senatul UMF „Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

  • orfanii de ambii părinţi;
  • candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
  • copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
  • eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

De asemenea, U.M.F. „Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale sau naţionale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

Pre-înscriere online

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 este posibilă şi pre-înscrierea online a candidaţilor , formularul regăsindu-se pe site-ul UMF „Carol Davila” (www.umfcd.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnătura personal – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

70 de locuri bugetate pentru Institutul Medico–Militar

În planul de şcolarizare în instituţii militare de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, pentru Institutul Medico–Militar au fost aprobate 70 de locuri bugetate, pentru anul universitar 2019-2020, repartizate astfel: Medicină-50 de locuri, Medicină Dentară-10 locuri şi Farmacie-10 locuri. Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”. Înscrierea candidaţilor şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico–Militar, nr. 3–5, sector 1, Bucureşti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF „Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019–2020 este de 9000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

UMF „Carol Davila” este cea mai veche universitate de medicină şi farmacie din ţară, fiind fondată în 1857 de către Carol Davila şi Nicolae Kretzulescu, sub denumirea Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie.