Adrian Gheorghe, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), răspunde astăzi câtorva chestiuni legate de concursurile pentru posturile de directori generali, organizate la nivel local în casele judeţene de asigurări de sănătate, dar vorbeşte şi despre strategia legată de schimbările de politici publice în beneficiul pacienţilor.


Concursurile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate locale au stârnit reacţii, lângă care putem pune mai multe feluri de atribute. Aceste reacţii au determinat vreo schimbare? V-au zdruncinat cumva siguranţa cu care aţi lansat această măsură?

Adrian Gheorghe: Trebuie să mărturisesc că nu mi-e foarte clar la ce reacţii vă referiţi şi care este conţinutul acestora.

Însă, mă leg de ultima parte a întrebării dumneavoastră şi aş zice că lucrurile continuă aşa cum le-am anunţat. Obiectivul este ca toate posturile de director general al caselor de asigurări de sănătate să fie ocupate prin concurs.

Acest lucru, evident, nu s-a întâmplat în urma procedurii de concurs care tocmai s-a încheiat, iar, în ceea ce mă priveşte, voi continua cu proceduri similare în perioada imediat următoare. Deja suntem la a doua rundă de concurs pentru a îndeplini obiectivul.


Sperând că ce? Ce se va schimba local?

Adrian Gheorghe: Legea spune că directorii generali sunt numiţi fie prin concurs, fie prin exercitare temporară de atribuţii.

Normalitatea însă este ca ei să fie acolo prin concurs şi acesta este reperul de la care pornim.

În acest moment, toate posturile, cu excepţia celor cinci care au fost ocupate prin concurs, în procedura care tocmai s-a încheiat, sunt ocupate prin delegare temporară de atribuţii, care expiră foarte curând. Deci, procedura de concurs este una normală.

Sper să existe o legitimitate foarte clară, atât pentru cei care ocupă aceste posturi, cât şi pentru publicul larg, legată de faptul că cei care ocupă aceste posturi au cunoştinţele şi abilităţile de a ocupa funcţia în condiţii de siguranţă, conform mandatului pe care legile îl prevăd.

Acesta este un obiectiv absolut onorabil.


Ce schimbări va aduce acest lucru în viaţa pacientului?

Adrian Gheorghe: Asta va depinde de rezultatele concursului. Faptul că organizăm aceste concursuri nu reprezintă neapărat o judecată de valoare, un comentariu asupra celor care sunt acum pe post. Fiecare situaţie trebuie privită de la un caz la altul, însă ceea ce legitimează rezultatul este procedura legală.

Ce se va schimba în viaţa pacientului? Revenind la ipoteza de lucru, în măsura în care ocupantul unui post de director general al unei case de asigurări de sănătate promovează concursul, există un minimum de garanţie că acesta are cunoştinţele şi abilităţile pentru a îndeplini acea funcţie, astfel încât banii din fondul de asigurări sociale de sănătate, disponibili la nivelul judeţului, să fie gestionaţi legal, eficient, performant.

Aceasta se va vedea, sperăm, în disponibilitatea şi calitatea serviciilor medicale la nivel local.


Este o discuţie de multă vreme începută şi mereu neterminată, legată de posibilitatea pacientului de a traversa sistemul public şi cel privat, în căutarea celor mai bune servicii de sănătate pentru el, fără prea multă bătaie de cap şi eficient pentru actorii implicaţi. Care este strategia dumneavoastră în această privinţă?

Adrian Gheorghe: Cred că, la nivel de politică de sănătate, distincţia dintre sistemul public şi cel privat, ca furnizori de servicii de sănătate, în România, a rămas într-o discuţie mai mereu evitată sau deturnată, astfel încât există foarte multe concepţii despre ce înseamnă sistemul de sănătate.

Din punctul meu de vedere, lucrurile stau aşa: sistemul de sănătate din România cuprinde atât furnizori publici, cât şi furnizori privaţi. Deciziile de politică de sănătate nu au avut întotdeauna în vedere o astfel de concepţie şi au apărut disfuncţionalităţi.

Cred că drumul este destul de lung pentru a uniformiza traseul pacientului, dar trebuie să ne apucăm de asta.

La nivelul CNAS, am anunţat deja, ne interesează să avem în vedere mult mai clar traseul pacientului atunci când asigurăm finanţarea, dar pentru asta trebuie să avem discuţii cu toţi cei implicaţi: decidenţi, adică şi Ministerul Sănătăţii şi alte autorităţi, pacienţii, aşa încât să aflăm aşteptările lor legate de acest aspect, şi furnizori, publici şi privaţi.

Un astfel de dialog şi o abordare strategică nu am văzut în trecutul recent şi înţeleg faptul că există nişte blocaje, dar pentru asta trebuie să plecăm de la consultare şi analiză înainte de a propune să introducem măsuri propriu-zise. Iar aceasta trebuie să pornească de la o prioritizare a problemelor pe care pacienţii le au în sistem.


Aţi programat ceva în acest sens?

Adrian Gheorghe: O măsură concretă, care se va aplica de la 1 iulie, este şi cea privind contribuţia personală în spitalizare continuă pentru furnizorii privaţi.

Este o măsură pregătită de mai mulţi ani, a traversat mai multe guverne şi va intra în vigoare în această vară. Sperăm să aducă ceva mai multă claritate şi transparenţă privind modul în care asiguratul poate beneficia de contribuţia fondului pentru îngrijiri medicale în rândul furnizorilor privaţi.


Medic