Inspectorii sanitari de la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti au dat amenzi în valoare totală de 63.000 lei în urma controlului efectuat, luni şi marţi, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni”. Sancţiunile au fost date pentru neregulile constatate în modul de efectuare a operaţiunilor de curăţenie.

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti au efectuat, în perioada 13 – 14 ianuarie, un control la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni”.

Echipa de control a verificat modul de efectuare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în spital de către personalul auxiliar, precum şi modul în care sunt respectate  normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea la nivelul unităţii sanitare, dar şi respectarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Inspectorii sanitari au constatat mai multe nereguli în modul de efetuare a operaţiunilor de curăţenie în spital, care are externalizat serviciul de curăţenie şi dezinfecţie către o societate comercială.

De asemenea, inspectorii sanitari au descoperit că procedura operaţională privind curăţenia şi dezinfecţia în spital elaborată de medicul epidemiolog şi directorul de îngrijiri medicale, aprobată de managerul unităţii sanitare, nu a fost adusă la cunoştinţa firmei de curăţenie în vederea instruirii personalului şi a implementării acesteia. În această procedură operaţională nu este cuprins şi protocolul de curăţare, dezinfecţie a ustensilelor de curăţenie, inclusiv a mopurilor şi lavetelor reutilizabile.

Ministerul Sănătăţii mai precizează că inspectorii sanitari au constatat că procedurile şi normele de conduită profesională privind desfăşurarea activităţii în cadrul societăţii comerciale sunt incomplete şi în neconcordanţă cu legislaţia în vigoare.

Aşadar, au fost constatate nereguli privind spălarea mopurilor utilizate la curăţenie, în neconcordanţă cu procedurile aprobate.

Mai mult, la momentul controlului, în depozitul de materiale de curăţenie al societăţii comerciale nu există în stoc dezinfectant de nivel înalt, deşi conform contractului de prestări servicii încheiat, prestatorul are obligaţia de a efectua dezinfecţia curentă şi terminală numai cu dezinfectanţi de nivel înalt, în secţiile cu risc crescut.

Astfel, inspectorii sanitari au dat şase amenzi contravenţionale, în voloare totală de 63.000 lei, şi anume:

1.    Societatea comercială a fost amendată cu 35.000 lei pentru  nerespectarea procedurilor specifice activităţii de curăţenie, dezinfecţie, dezinfecţie în unităţile sanitare şi lipsa din dotare a produsului biocid utilizat pentru dezinfecţia de nivel înalt.

2.    Coordonatorul personalului firmei de curăţenie a fost amendat cu 20.000 lei pentru nemonitorizarea activităţii de curăţenie şi dezinfecţie de către personalul cu responsabilităţi în acest sens.

3.    Directorul de îngrijiri al Spitalului „Bagdasar Arseni” a primit o amendă în valoare de 2.000 lei pentru  nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire şi control al I.A.A.M., în sensul că nu a adus la cunoştinţa firmei de curăţenie „Procedura operaţională de curăţenie şi dezinfecţie revizuită în vederea implementării”.

4.    Medicul epidemiolog  - şef S.P.I.A.A.M. a primit o amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru nerespectarea programului propriu de supraveghere şi control a I.A.A.M.

5.    Persoană fizică – o îngrijitoare angajată a firmei de curăţenie a fost amendată cu 2.000 de lei pentru necunoşterea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie.

6.    Persoană fizică – o altă îngrijitoare angajată a firmei de curăţenie a primit o amendă de 2.000 de lei pentru necunoşterea  de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie.

Ministerul Sănătăţii precizează că inspectorii sanitari au lăsat unităţii sanitare o serie de măsuri care trebuie implementate în perioada următoare.