Societatea Naţională de Medicina Familiei – Grupul Tinerilor Medici de Familie caută medici entuziaşti, pasionaţi de medicina familiei, pentru poziţiile de Coordonatori regionali ai Grupului Tinerilor Medici de Familie.

Grupul Tinerilor Medici de Familie a fost creat în anul 2011 sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei ca loc de întâlnire al medicilor de familie rezidenţi sau specialişti în primii cinci ani după obţinerea specialităţii, dedicat schimbului de idei, de experienţă şi de informaţii, proiectelor noi, cu scopul de a dezvolta şi promova medicina de familie din România.Grupul este condus de un coordonator naţional şi de 18 coordonatori regionali, câte 3 pentru fiecare regiune.

Regiunile sunt organizate în jurul Centrelor Universitare în care se organizează concursul de rezidenţiat.

Coordonatorii regionali pentru medicii specialişti în primii 5 ani după promovarea examenului de specialitate MF au următoarele responsabilităţi:

 •  promovarea în regiune a activităţilor Grupului
 •  colaborarea cu Asociaţiile de Medicina Familiei, membre SNMF, din judeţele regiunii, inclusiv prin participarea gratuită la manifestările ştiinţifice
 •  organizarea unor întâlniri informale regionale ale membrilor Grupului
 •  coordonarea şi dezvoltarea unor proiecte judeţene şi regionale dedicate membrilor Grupului
 •  facilitarea interacţiunii dintre medicii specialişti şi instituţiile medicale din regiune (DSP, CJAS; Colegiul medicilor)
 •  colaborarea cu ceilalţi coordonatori şi cu Coordonatorul naţional al Grupului (facilitată prin întâlniri lunare via Skype)

Coordonatorii regionali pentru medicii rezidenţi MF din fiecare centru universitar au următoarele responsabilităţi:

 •  promovarea activităţilor Grupului în special în centrul universitar
 •  colaborarea cu Asociaţiile de Medicina Familiei, membre SNMF, din judeţele regiunii, inclusiv prin participarea gratuită la manifestările ştiinţifice organizate de acestea
 •  organizarea unor întâlniri în centrul universitar pentru medicii rezidenţi MF
 •  asigurarea legăturii între Grup şi catedra de medicina familiei din centrul universitar
 •  colaborarea cu ceilalţi coordonatori şi cu Coordonatorul naţional al Grupului (facilitată prin întâlniri lunare via Skype)

Coordonatorii regionali vor beneficia de sprijin logistic din partea Grupului Tinerilor Medici de Familie, SNMF şi al Asociaţiilor judeţene de Medicina Familiei din regiune, după caz. Nu se oferă indemnizaţie/ salariu.

Durata mandatului

Coordonatorului regional este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă două mandate în funcţie de activitatea reflectată în evaluările anuale.

Poziţiile vacante în prezent pot fi consultate pe pagina Grupului – https://snmf.ro/grupuri-de-lucru/grupuri-de-lucru/grupul-tinerilor-medici-de-familie/#coordonatori. În funcţie de numărul candidaţilor şi rezultatele interviului, SNMF îşi rezervă dreptul de a suplimenta/modifica poziţiile de coordonatori, în acord cu candidaţii şi coordonatorii actuali.

Condiţii de eligibilitate:

 •  medic rezident MF sau medic specialist MF (examen de specialitate promovat după sesiunea octombrie 2014), în funcţie de poziţia pentru care se candidează.
 •  membru al Grupului Tinerilor Medici de Familie – www.facebook.com/groups/tineriMF
 •  membru cotizant al unei Asociaţii a Medicilor de Familie (membră SNMF) din regiune (https://snmf.ro/membri/)

Pentru a candida pentru una dintre poziţiile de Coordonator regional doritorii sunt rugaţi să trimită la adresa tineriMF@snmf.ro formularul completat (descărcare) până la data de 5 martie 2019 (Termenul nu se va prelungi).

Toate candidaturile vor fi evaluate de conducerea Societăţii Naţionale de Medicina Familiei şi de Coordonatorul naţional al GTMF iar candidaţii selectaţi preliminar vor fi solicitaţi pentru interviu via Skype în perioada 6-10 martie 2019. Câştigătorii selecţiei vor fi anunţaţi personal şi pe site până cel târziu pe 18 martie 2019.

Pentru detalii sau clarificări – tineriMF@snmf.ro