Colegiul Medicilor din România oferă informaţii în legătură cu numărul de Certificate Profesionale Curente (CPC) emise în perioada 2016 - 2020 (inclusiv), care au fost solicitate în vederea exercitării profesiei în afara României.


Situaţia statistică din anul 2016, 2017, 2018 şi primele trei luni din anul 2019 a fost  întocmită în baza raportărilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Medicilor din România (CMR), iar începând cu luna aprilie 2019, situaţia statistică este întocmită din aplicaţia informatică a Colegiului Medicilor din România, alcătuită pe baza înregistrărilor colegiilor teritoriale, se arată într-o informare.

În perioada menţionată, situaţia a fost următoarea:

  • Număr total al CPC emise la nivel naţional în anul 2016: 1462
  • Număr total al CPC emise la nivel naţional în anul 2017: 1374
  • Număr total al CPC emise la nivel naţional în anul 2018: 1221
  • Număr total al CPC emise la nivel naţional în anul 2019: 1099
  • Număr total al CPC emise la nivel naţional în anul 2020: 858

CMR face şi următoarele precizări suplimentare:

GOOD STANDING - certificat profesional curent:

Prin GOOD STANDING - certificat profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la onorabilitate şi moralitate, inclusiv la competenţa cu care medicii îşi exercită profesia.

Certificatul profesional curent este documentul eliberat la cererea medicului (ori la cererea autorităţii competente omoloage dintr-un alt stat) şi cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitate şi competenţa cu care îşi poate exercita profesia medicul care deţine sau a deţinut în trecut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Medicii au obligaţia să solicite eliberarea GOOD STANDING – ului în vederea:

  • întocmirii dosarului de înscriere la orice examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic, de medic dentist şi, respectiv, de farmacist;
  • înfiinţării cabinetelor medicale/de medicină dentară, în cazul medicilor, respectiv al medicilor dentişti;
  • exercitării profesiei în afara graniţelor României.

Obligatoriu se acordă doar membrilor Colegiului Medicilor din România.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Acest document se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

 

Medic