Din data de 1 aprilie, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinde şi consultaţiile şi serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare în cabinetul medical.


A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraţilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână şi minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate, informează, pe pagina sa de Facebook, CNAS.

În şedinţa din 23 iunie 20202, Guvernul a aprobat o Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la HG 696/2021, în scopul asigurării  accesului la servicii de medicină fizică şi de reabilitare a asiguraţilor din localităţi sau zone deficitare  pentru această specialitate. Astfel, furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare şi punctele de lucru ale acestora care se află în localităţi sau zone deficitare pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare îşi pot stabili programul de activitate zilnic sub 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe săptămână, şi mai puţin de 5 zile pe săptămână, pentru asigurarea accesului asiguraţilor din aceste localităţi/zone la  procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare  efectuate în baze de tratament.

„Oferim posibilitatea adaptării programului de lucru în zonele deficitare la acest tip de servicii şi încurajăm furnizorii să acorde aceste servicii de medicină fizică şi de reabilitare în regim ambulatoriu, astfel încât să reducem necesarul de internări în regim de spitalizare continuă. Este mult mai comod pentru pacienţi să aibă acces la  aceste servicii cât mai aproape de casă, fără să fie nevoiţi să stea în spital şi este mai puţin costisitor pentru sistemul de sănătate. Asigurarea accesului persoanelor la servicii de recuperare ajută la prevenirea  apariţiei de complicaţii ale afecţiunilor cronice care ar putea fi preîntâmpinate”, a declarat Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS.

Furnizorii autorizaţi pentru acordarea serviciilor de medicină fizică şi reabilitare sunt : cabinete medicale,  unităţi sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare, societăţi de turism balnear şi de medicină fizică şi de reabilitare, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura spitalului.

Pentru asigurarea individualizării serviciilor acordate în funcţie de necesităţile fiecărui pacient, serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare se acordă numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică şi de reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în funcţie de patologia specifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului.

Asiguraţii  pot beneficia de consultaţii acordate de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriul de specialitate, în baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie sau de medicii cu alte specialităţi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice, medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare eliberând pacientului un plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.

Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, cărora li se pot acorda proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat. În funcţie de afecţiunea de bază, aceste perioade pot fi fracţionate în două fracţiuni, la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare consemnată în Planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.

Seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament stabilită de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare cu factori terapeutici naturali.

Pediatru