În urma concursului organizat de CNAS la casele de asigurări de sănătate din judeţele Maramureş, Iaşi, Cluj, Tulcea şi Bistriţa Năsăud, au fost ocupate cinci posturi vacante de director general.


Conform unui comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) au fost ocupate următoarele posturi:

  • CAS Maramureş – Carmen Eleonora Prodan
  • CAS Iaşi – Gheorghe Radu Ţibichi
  • CAS Cluj – Lucia Luminiţa Brustur Chirilă
  • CAS Tulcea – Eugenia Vasile
  • CAS Bistriţa Năsăud – Vilhelm Szekely

Dintre cei 60 de candidaţi care şi-au depus dosarele, în urma verificării criteriilor de participare au fost admişi pentru susţinerea probei scrise un număr de 54 de candidaţi. Doar 33 de candidaţi s-au prezentat pentru susţinerea probei scrise, în  Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgenţă. Proba de interviu a fost susţinută de către cei cinci candidaţi care au promovat proba scrisă, la data de 12 mai 2021, la sediul CNAS. Toţi cei cinci candidaţi au luat examenul.

„A fost un concurs transparent şi corect, în care candidaţii au avut posibilitatea să demonstreze că deţin cunoştinţele necesare pentru aplicarea unui management performant la nivelul caselor de asigurări de sănătate din subordinea CNAS”, a declarat Adrian Gheorghe, preşedintele CNAS. „În timp ce, la proba scrisă, candidaţii au trebuit să convingă că stăpânesc noţiunile de bază din legislaţie în concordanţă cu specificul activităţii unei case de asigurări şi principiile care stau la baza sistemului de asigurări sociale de sănătate, la proba de interviu candidaţii au avut ocazia să demonstreze că au viziune şi calităţi manageriale”.

Preşedintele CNAS a mai spus că se vor organiza sesiuni de concurs până când toate posturile de directori generali vor fi ocupate de cei care vor demonstra că deţin calităţile manageriale necesare acestei funcţii. „Accesul populaţiei la serviciile acordate în sistemul de asigurări sociale de sănătate poate fi îmbunătăţit doar dacă la conducerea caselor de asigurări de sănătate din subordinea CNAS sunt profesionişti capabili să pună în aplicare în mod corect şi unitar deciziile şi politicile de sănătate stabilite la nivel naţional, în funcţie de nevoile de servicii medicale ale zonei pe care o deservesc”, a subliniat Adrian Gheorghe.

Următoarea sesiune de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de directori generali va fi organizată în cel mai scurt timp, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Va fi publicat anunţul de concurs, iar proba scrisă va urma să se desfăşoare la data de 16 iunie 2021.

 

Psihiatru (2)