De la 1 iulie 2021, asiguraţii asimptomatici cu vârsta de peste 40 de ani pot beneficia de un pachet anual de prevenţie, furnizat de medicul de familie la care sunt înscrişi, arată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).


Acest pachet  de prevenţie, se arată pe pagina de Facebook a CNAS, cuprinde până la trei consultaţii, acordate într-un interval de 6 luni de la prima consultaţie, astfel:

  • Evaluarea riscului (consultaţia iniţială);
  • Intervenţia asupra factorilor şi obiceiurilor de viaţă care determină riscurile;
  • Monitorizarea pacientului.

Consultaţiile de prevenţie acordate implică evaluarea stilului de viaţă al pacientului, evaluarea riscului cardiovascular cu ajutorul unor diagrame specifice şi a factorilor de risc, precum valoarea tensiunii arteriale, colesterolul, glicemia. Totodată, consultaţiile pot evalua riscul oncologic, riscurile privind sănătatea mintală sau legate de sănătatea reproducerii.

Investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie pentru asiguraţii cu vârsta de peste 40 de ani pot fi efectuate de furnizori aflaţi in relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi peste valoarea de contract.

La modul general, serviciile de prevenţie se acordă pentru toate categoriile de vârstă, astfel:

  • 0 – 3 ani: la externarea din maternitate, precum şi la 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 de luni;
  • 4 – 18 ani: o dată pe an;
  • 18 – 39 ani: o dată la 3 ani calendaristici, pentru persoanele asigurate; 
  • Peste vârsta de 18 ani: se decontează o consultaţie de prevenţie o dată la 3 ani, pentru persoanele neasigurate.

 
Psihiatru (2)