Începând cu data de 1 iulie 2021, pacienţii cu afecţiuni post-infecţie COVID-19 pot beneficia de fizioterapie, consiliere psihologică şi psihoterapie, la recomandarea medicilor din specialităţile clinice cardiologie şi pneumologie. CNAS arată care sunt paşii prin care pot fi accesate astfel de servicii.


Medicul de familie va elibera un bilet de trimitere pentru o consultaţie la un medic de specialitate cardiolog sau pneumolog pentru pacientul care, după infecţia cu SARS-CoV-2, prezintă simptomele unei afecţiuni la nivel cardiac sau pulmonar, se arată pe pagina de Facebook a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În cadrul consultaţiei furnizate de medicul specialist, acesta poate recomanda, în funcţie de specificul afecţiunilor diagnosticate, servicii de fizioterapie (conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală) şi/sau servicii psihologice (consiliere psihologică şi psihoterapie).

Serviciile acordate pacienţilor cu afecţiuni post-infecţie COVID – 19 sunt decontate în sistemul de asigurări de sănătate, cu condiţia ca  medicii care le acordă să îşi desfăşoare activitatea în clinici aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

 

Psihiatru (2)