Colegiul Farmaciştilor din România salută adoptarea de către Ministerul Sănătăţii a Ordinului nr. 2382/04.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice. Este un pas important către noi servicii de calitate pentru populaţie.


„Prin acest acest act normativ, se consolidează rolul farmacistului, ca parte integrantă a sistemului de sănătate, având ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii populaţiei, inclusiv prin participarea la campanii de sănătate publică ce vizează prevenţia”, a declarat prof. univ. Dumitru Lupuliasa, preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, citat într-un comunicat. „Demonstrăm astfel că serviciile farmaceutice se pot adapta în funcţie de epidemiologia bolilor, de situaţiile epidemiologice speciale şi de contextul social al pacienţilor”.

Serviciile farmaceutice acordate populaţiei la nivelul farmaciilor se extind cu servicii noi, avansate: gestionarea pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecţiuni pulmonare sau cu dislipidemie) şi a celui aflat sub tratament cu anticoagulante orale, serviciul de evaluare şi monitorizare a pacientului cu polimedicaţie, serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă), serviciul de vaccinare antigripală în farmacie, serviciul de educaţie privind sănătatea alimentaţiei, măsurarea unor parametri biologici şi a funcţiilor vitale (precum glicemie, tensiune arterială, colesterol, saturaţie de oxigen) sau serviciul de consiliere privind contracepţia de urgenţă cu administrare orală.

Pentru serviciile farmaceutice esenţiale, care sunt şi în prezent prestate de farmacişti, există acum o recunoaştere explicită a activităţii profesionale în ansamblul său şi o standardizare a actului profesional, se arată în comunicat. România se aliniază astfel unei practici largi a statelor Uniunii Europene de furnizare de servicii farmaceutice complexe, pentru care pacienţii români au arătat deschidere.

În Studiul „Servicii Farmaceutice în România. Realităţi şi provocări post-pandemice”, lansat în iunie 2021, datele au arătat că populaţia are un grad foarte ridicat de încredere în serviciile farmaceutice, satisfacţia faţă de serviciile primite în farmacii fiind de asemenea la un nivel înalt. Cercetarea demonstrează necesitatea reconsiderării locului farmacistului în sistemul sanitar, iar aprobarea nomenclatorului de servicii este un pas important în acest sens.

„Am reuşit împreună să facem încă un pas important spre modernizarea profesiei noastre, să ne adaptăm practica profesională la realităţile pe care le trăim azi şi la nevoile pacienţilor noştri pentru care putem face mai mult decât am făcut până acum. Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat activ în eforturile depuse pentru ca acest proiect de întărire a rolului farmacistului în comunitate să devină o realitate, iar serviciile farmaceutice să fie recunoscute şi apreciate la adevărata valoare”, a declarat Răzvan Prisada, vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România.

Colegiul va colabora în continuare cu Ministerul Sănătăţii pentru elaborarea ghidurilor de bună practică, necesare pentru implementarea cu succes a acestei legislaţii deosebit de importante pentru populaţie şi pentru farmacişti, se mai arată în comunicat.

 

Farmacist