Comisia Europeană a prezentat miercuri, 15 iulie, măsuri imediate pe termen scurt pentru a creşte gradul de pregătire a UE în materie de sănătate pentru apariţia focarelor de COVID-19. Comisia a coordonat încă de la început schimbul de informaţii şi de recomandări cu privire la acţiunile şi măsurile sanitare transfrontaliere. Vigilenţa continuă şi reacţia rapidă din partea Comisiei şi a statelor membre sunt esenţiale în prezent pentru ca răspândirea virusului să poată fi stopată şi pentru a se evita impunerea unor noi restricţii generalizate de deplasare a persoanelor.


Comunicarea se concentrează asupra tuturor acţiunilor necesare pentru creşterea gradului de pregătire, inclusiv efectuarea de teste şi depistarea contacţilor, o mai bună supraveghere a sănătăţii publice şi extinderea accesului la contramăsurile medicale, cum ar fi echipamentele individuale de protecţie, medicamentele şi dispozitivele medicale. Acţiunile includ, de asemenea, măsuri privind capacitatea sistemului sanitar de a gestiona creşterea bruscă a numărului de pacienţi, contramăsuri nefarmaceutice, sprijinirea minorităţilor şi a persoanelor vulnerabile, precum şi activităţi de reducere a sarcinii reprezentate de gripa sezonieră.


Comunicarea stabileşte o serie de acţiuni prioritare pentru autorităţile naţionale, Comisie şi agenţiile UE:

  • Creşterea capacităţii de testare, îmbunătăţirea depistării contacţilor şi a supravegherii de către organismele din domeniul sănătăţii publice pentru a identifica aglomerările de cazuri şi a stopa extinderea focarelor. Pe lângă această comunicare, Comisia a adoptat astăzi o decizie de punere în aplicare pentru a sprijini interoperabilitatea aplicaţiilor mobile de depistare a contacţilor şi de avertizare dincolo de frontierele naţionale în UE.
  • Asigurarea furnizării regulate a echipamentelor individuale de protecţie, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale prin intermediul unor mecanisme precum achiziţiile comune de urgenţă şi stocurile strategice ale UE.
  • Menţinerea accesului rapid la capacităţile sistemului de sănătate publică de a gestiona creşterea bruscă a numărului de pacienţi fără a neglija alte domenii ale asistenţei medicale, inclusiv prin sprijin financiar pentru transportul personalului medical şi al pacienţilor între statele membre şi prin coordonarea desfăşurării echipelor şi echipamentelor medicale de urgenţă în ţările solicitante prin intermediul mecanismului de protecţie civilă al UE.
  • Prevederea unor măsuri nefarmaceutice specifice şi localizate, bazate pe cercetare şi pe dovezi, precum şi schimbul de informaţii în timp util cu privire la eficacitatea măsurilor reintroduse.
  • Sprijinirea grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, persoanele cu afecţiuni medicale preexistente şi cele marginalizate, prin schimbul de bune practici în materie de testare, îngrijire şi tratament, inclusiv în ceea ce priveşte sănătatea mintală şi sprijinul psihosocial.
  • Reducerea sarcinii reprezentate de gripa sezonieră pentru a evita apariţia unor presiuni suplimentare asupra sistemelor de sănătate deja suprasolicitate, prin creşterea ratei de vaccinare şi prin alte mijloace, cum ar fi asigurarea unor achiziţii publice suplimentare de vaccinuri antigripale.


Declaraţiile membrilor colegiului

 Margaritis Schinas, vicepreşedintele pentru promovarea modului nostru de viaţă european: „În prezent, ştim mai multe despre acest virus, însă avem datoria de a rămâne vigilenţi şi de a adopta o atitudine preventivă. Setul de măsuri prezentate astăzi are ca scop contracararea oricăror noi focare de COVID-19. În urma lecţiilor învăţate în ultimele luni, planificăm din timp pentru a evita improvizaţiile, consolidând pregătirea noastră pe toate fronturile, menţinând piaţa unică şi principalele sale libertăţi şi facilitând calea către o redresare economică şi socială în întreaga UE.”

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate şi siguranţă alimentară: „Am parcurs un drum lung de la vârful pandemiei de COVID-19, dar virusul încă circulă. Vigilenţa, pregătirea şi coordonarea sunt indispensabile pentru a evita focarele generalizate. Astăzi facem apel la o acţiune comună fermă pentru a-i proteja pe cetăţenii noştri şi vom sprijini statele membre în acest sens. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că suntem pe deplin pregătiţi. Nu este momentul să lăsăm garda jos.”