Tot mai mulţi tineri din întreaga lume doresc să studieze medicina la Cluj-Napoca. Anul acesta, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca s-a înregistrat cea mai mare concurenţă din ultimii 6 ani pentru locurile destinate studenţilor internaţionali, se arată intr-un comunicat de presă al Universităţii.


1759 de candidaţi din 90 de ţări s-au înscris pentru cele 600 de locuri oferite de UMF „Iuliu Haţieganu” pentru programele de studiu în limbile franceză şi engleză. Astfel, UMF „Iuliu Haţieganu” este universitatea cu cel mai mare număr de studenţi străini din România: 43% dintre studenţi provin din ţări precum Franţa, Germania, Elveţia, Italia, Grecia sau Maroc.

Evaluarea candidaţilor în vederea admiterii s-a desfăşurat printr-un concurs de evaluare a performanţelor profesionale şi a realizărilor personale, în conformitate cu datele conţinute în dosarul personal de aplicaţie. La nivelul fiecărei facultăţi, comisia de admitere a evaluat candidaţii pe baza unor criterii de selecţie generale, la nivel de universitate şi specifice, pentru fiecare facultate în parte.

Au putut aplica cetăţenii statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe, care au absolvit un liceu acreditat în ţara de origine, a cărui diplomă să permită accesul la studii universitare în ţara respectivă şi să fie recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România. Competenţa lingvistică a candidaţilor a trebuit dovedită în mod obligatoriu prin existenţa unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional.

„Ceea ce îi atrage pe studenţii străini la UMF „Iuliu Haţieganu” este calitatea actului educaţional, orientat cu precădere către activităţile practice şi învăţământ la patul bolnavului, cu metode moderne, precum „Problem-based learning” sau simularea medicală şi având o curriculă dintre cele mai atractive. Pentru a corespunde cerinţelor europene ale învăţământului medical, universitatea noastră a investit constant în infrastructură şi în pregătirea cadrelor didactice, prin cursuri de limbi străine susţinute de experţi internaţionali”, a declarat prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Singura instituţie de învăţământ medical din România acreditată internaţional pentru calitatea educaţiei

Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca este singura instituţie de învăţământ medical din România care a primit acreditarea internaţională pentru calitatea educaţiei, în urma evaluării externe realizate de AMSE (Asociaţia Şcolilor de Medicină Europene) şi ASIIN (Agenţia pentru Acreditarea Programelor de Studiu în Inginerie, Matematică şi Ştiinţe Naturale), realizată după standardele WFME (World Federation of Medical Education).

„Suntem convinşi că această acreditare internaţională a calităţii educaţiei, pe lângă diploma de calitate „Label CIDMEF” primită de la Conferinţa Internaţională a Decanilor Facultăţilor de Medicină Francofone în anul 2013, au contribuit în mare măsură la numărul mare de aplicaţii ale studenţilor străini din acest an”, se mai precizează în comunicatul de presă.

Seminarul de integrare a studenţilor internaţionali, online

În ultimii şase ani, la fiecare început de an universitar, UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu organizaţiile studenţesti EMSA (English Medical Students' Association) şi CMC (Corporation Medicale Cluj), cu Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din Cluj-Napoca, a organizat seminarul de integrare a studenţilor internaţionali de la secţiile franceză şi engleză - Pre-rentree, respectiv Welcoming Days.

Anul acesta, seminarul va avea loc online, iar studenţii vor primi Ghidul studentului internaţional, editat de către conducerea Facultăţii de Medicină, care cuprinde informaţii necesare pentru acomodarea în viaţa academică şi vor fi familiarizaţi cu utilizarea aplicaţiei InfoUtil UMF Cluj, destinată de asemenea furnizării de informaţii esenţiale pentru anii de studenţie, cât şi pentru viaţa de zi cu zi în Cluj-Napoca.


Peste 2.800 de studenţi străini, în acest an universitar

În anul universitar 2020-2021, la UMF „Iuliu Haţieganu” vor studia 2.811 studenţi străini:

  • Facultatea de Medicină: 1.964 de studenţi internaţionali
  • Facultatea de Medicină Dentară: 553 de studenţi internaţionali
  • Facultatea de Farmacie: 294 de studenţi internaţionali

Cei mai mulţi studenţi internaţionali provin din Franţa, Germania, Maroc, Israel, Tunisia, Italia, Grecia şi Elveţia.

În primul semestru din noul an universitar, date fiind condiţiile epidemiologice, studenţii din anii I şi II vor studia online, iar cei din anii III, IV, V şi VI vor trebui să fie prezenţi la Cluj-Napoca pentru a putea participa la activităţile practice, ce se vor desfăşura în sistem hibrid şi modular. Stagiile clinice la disciplinele de specialitate vor avea loc, în parte, la patul pacientului, cu respectarea condiţiilor de distanţare, în vederea asimilării abilităţilor practice obligatorii pentru profesia medicală.

Pentru studenţii care, din motive de sănătate sau personale, nu pot participa la activităţile onsite (mai ales studenţii internaţionali care au restricţii de călătorie), activităţile didactice se vor desfăşura numai online, cu recuperarea modulelor de activitate practică în cursul semestrului al doilea sau în cadrul practicii de vară, după o metodologie care le va fi comunicată ulterior.

„Sperăm ca şi acest an universitar să fie unul de succes, chiar în condiţiile deosebite impuse de contextul epidemiologic, iar oraşul nostru să devină o a doua casă pentru numeroşii studenţi internaţionali, pe care îi aşteptăm cu drag”, a transmis rectorul universităţii.