Angajaţii din sistemul de sănătate consideră că cea mai mare problemă din spitalele româneşti sunt lipsurile grave legate de echipamentul individual de protecţie. 78% dintre angajaţi declară că unitatea în care-şi desfăşoară activitatea nu are suficiente echipamente individuale de protecţie, arată un sondaj realizat de Federaţia „Solidaritatea Sanitară” despre percepţia salariaţilor din sănătate în ceea ce priveşte asigurarea echipamentelor individuale de protecţie.

Alţi 63% dintre angajaţi au indicat faptul că nu le-a fost efectuat instructajul de protecţie a muncii aferent îngrijirii medicale a pacienţilor cu coronavirus. În schimb, 55,68% au indicat acelaşi lucru pentru pacienţii suspectaţi a fi infectaţi cu COVID-19.

Aceeaşi cercetare arată că 65% dintre respondenţi au indicat faptul că nu le-a fost efectuată instruirea privind utilizarea, punerea şi eliminarea echipamentelor de protecţie personală (PPE).

Alte date din cercetare:

  • 51,58% dintre salariaţi spun că nu le-au fost furnizate protocoalele pentru evaluarea, triajul şi tratarea pacienţilor cu COVID-19. Nu putem indica scenariul de intervenţie din care fac parte aceşti salariaţi.
  • 42,6% dintre respondenţi afirmă că au fost nevoiţi să cumpere materiale de protecţie.
  • 44,59% dintre respondenţi au indicat faptul că unitatea are un sistem de monitorizare a infecţiilor nosocomiale pentru personal.
  • 26,9% dintre respondenţi au indicat că unitatea a iniţiat procedurile de consultare a salariaţilor/reprezentanţilor privind pregătirea pentru lupta cu COVID-19.
  • 20,5% au afirmat: Comitetul de Sănătatea şi Securitate în Muncă a pregătit un plan/măsuri de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă aferente luptei cu COVID-19.
  • 27,52% dintre respondenţi: Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unitate a implementat o strategie de acţiune specifică COVID-19.
  • 68,5% dintre respondenţi afirmă că sunt nevoiţi să-şi spele ţinutele de lucru acasă.
  • 13,3% dintre salariaţi consideră că nivelul actual al personalului medical din unitate este adecvat volumului de pacienţi ce ar putea fi internaţi.
  • 42% dintre respondenţi au fost informaţi care sunt regulile de utilizare raţională a echipamentului individual/personal de protecţie (PPE) în contextul COVID-19.
  • 50% dintre respondenţi au indicat faptul că au fost informaţi care sunt principalele măsuri de protecţie recomandate de INSP.