Ca urmare a dispoziţiei ministrului Sănătăţii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, în perioada 20-24 iunie o echipă mixtă de control, a Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Alba, a efectuat un control la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca.


Verificarea investiţiilor pentru perioada 2000–2022 a indicat faptul că procedurile de achiziţii au fost licitaţii deschise şi într-o măsură mai mică proceduri simplificate. Aceste proceduri s-au desfăşurat online cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

Echipa de control a constat însă că ICUTR Cluj-Napoca funcţionează şi în prezent, aşa cum a făcut de la momentul înfiinţării, în 2002, fără ca în documente să figureze schimbarea de destinaţie a spaţiului din „pod neamenajat” în secţii de spitalizare cu paturi, fără să dispună de o ieşire în caz de urgenţă (conform legislaţiei în vigoare) şi fără să aibă autorizaţie/aviz de securitate la incendiu.

De asemenea, s-a constatat faptul că actuala locaţie a ICUTR este necorespunzătoare din punct de vedere al spaţiului în care funcţionează, în raport cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 914/2006, cu completările şi modificările ulterioare.

„Conform Programului cadru de conformare pentru perioada 2022-2024, este necesară relocarea ICUTR într-un spaţiu care să asigure toate condiţiile necesare desfăşurării activităţii medicale şi a circuitelor funcţionale conform legislaţiei în vigoare, cu termen 31 decembrie 2024”, se arată în comunicat.

În timpul în care echipa mixtă de control se găsea în perioada de elaborare a raportului de control, conducerea ICUTR a trimis o adresă Ministerului Sănătăţii prin care solicita avizarea „Declaraţiei privind realizarea Planului de conformare la Autorizaţia Sanitară de Funcţionare”. Răspunsul Ministerului Sănătăţii a fost unul negativ, în acord cu cele rezultate din documentele puse la dispoziţia comisiei mixte de control de către reprezentanţii ICUTR Cluj-Napoca.

În concluzie, în baza controlului echipei mixte, managerul trebuie să constituie o comisie de cercetare administrativă care să cerceteze cauzele care au dus la situaţia actuală şi să identifice persoanele responsabile. De asemenea, comisia de cercetare administrativă va evidenţia şi cuantumul amenzilor plătite de institut, sumă care trebuie recuperată de la persoanele responsabile, se precizează în document.


Oncolog