La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi hotărârea guvernului privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu.


Conform documentului, începând cu data de 1 noiembrie 2020, se aprobă cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu.

Acesta se stabileşte pe baza nivelului alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare, corespunzător categoriei de bolnavi TBC, respectiv de 16 lei/zi pentru pacienţii adulţi şi de 15 lei/zi pentru pacienţii copii.

Prin această măsură se urmăreşte motivarea pacientului pentru respectarea tratamentului complet, până la vindecare.

Acordarea unei indemnizaţii lunare de hrană pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoză a fost prevăzută pentru prima dată în cuprinsul Legii nr.302/2018, pentru asigurarea aderenţei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză pe toată perioada de tratament în ambulatoriu.

Metodologia de acordare a a acestei indemnizaţii se va face prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi cel al Justiţiei.