Local American Working Group (LAWG), una dintre cele mai cunoscute asociaţii care vine în sprijinul pacienţilor, propune iniţierea unui fond prin care pacienţii români să beneficieze de acces rapid la terapii inovatoare. Acest proiect, parte a unei colaborări iniţiate în ultimii trei ani de LAWG, vine ca urmare a lansării studiului dezvoltat de Office of Health Economics (OHE), se arată într-un comunicat de presă.


În contextul actual, ce generează presiune multisistemică majoră, accesul rapid al pacienţilor la tratamente inovatoare care nu sunt compensate încă în România este cu atât mai important cu cât reprezintă o şansă la un tratament eficient, o modalitate de îmbunătăţire a calităţii vieţii, o cale de a reduce presiunea asupra sistemului de sănătate şi a bugetului de stat şi de a contribui la creşterea economică pe termen lung. În acest sens, construirea unui fond pentru inovaţie în sănătate pentru medicamente, ce ar oferi pacienţilor români acces rapid la medicamente inovatoare, este o iniţiativă generatoare de noi perspective atât pentru pacient, prin reintegrarea socială mai rapidă, cât şi pentru sistemul de sănătate, prin reducerea presiunii financiare pe termen lung, potrivit comunicatului transmis de LAWG.

Jorge Ruiz Benecke, preşedinte al LAWG,  spune că: „Fondul de Inovaţie pentru Medicamente reprezintă un buget dedicat rambursării timpurii şi provizorii a unor medicamente inovatoare. Fondul nu reprezintă un sistem de rambursare alternativ sistemului actual, ci reprezintă un sistem anticipat de compensare, prin care medicamentele inovatoare pot fi puse la dispoziţia pacienţilor până la finalizarea formalităţilor pentru includerea acestor medicamente în sistemul actual de rambursare. OHE recomandă ca Fondul să fie administrat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) să fie responsabilă pentru procesul de evaluare a eligibilităţii medicamentelor. Responsabilităţile administrative şi calendarele ar trebui elaborate în colaborare cu toţi partenerii implicaţi şi ar trebui să fie coordonate în raport cu infrastructura şi capacităţile actuale. În plus, trebuie investigat şi dezvoltat un cadru legislativ care să permită implementarea Fondului. Din discuţiile purtate cu experţii, am primit mesajul şi încurajarea de a continua să accelerăm acest proces şi să demonstrăm că împreună putem face diferenţa pentru pacienţii din România. Fondul de Inovaţie pentru Medicamente nu trebuie să fie singura soluţie pe care o luăm în considerare, se fac eforturi pe prevenţie, eforturi pentru diagnosticare incipientă. Fondul de Inovaţie poate reprezenta o resursă valoroasă în vederea susţinerii unei societăţi active fiind o iniţiativă menită să sprijine eforturile de prevenţie, contribuind totodată la veniturile statului şi la economie”.

Iniţiativa LAWG, demarată cu peste trei ani în urmă şi care a cuprins mai multe etape consultative la nivel naţional cu actori importanţi la nivel decizional, autorităţi şi experţi, are propuneri concrete de contracte, protocoale şi modalităţi de compensare a medicamentelor prin acest Fond de Inovaţie şi presupune o colaborare eficientă pe temen mediu şi lung a tuturor partenerilor din mediul public-privat, pentru o cât mai bună coordonare şi implementare a programului la nivel naţional.

Lansarea unui fond de inovaţie în sănătate şi acces rapid la tratamente inovatoare ar putea acoperi trei tipuri de medicamente:

  • medicamentele care anterior obţinerii autorizaţiei de punere pe piaţă (APP) au fost aprobate în baza Ordinuli nr. 1018/2014;
  • medicamente pentru care APP a fost eliberat în baza procedurii PRIME (Priority Medicine) de către Agenţia Europeană a Medicamentului,
  • medicamentele care dovedesc un grad ridicat de inovaţie şi eficienţă, care sunt evaluate de către ANMDMR în baza unei grile de criterii.

Acestea pot reprezenta punctul de pornire, iar odată ce eficienţa îi este confirmată şi în măsura bugetului disponibil, Fondul de Inovaţie poate fi deschis şi altor medicamente considerate inovatoare.

După modelul altor ţări, precum Anglia Franţa, Italia, Cehia, în care există deja un astfel de fond, grupul de lucru cu rol de expert în sănătate din cadrul LAWG recomandă ca posibile surse de finanţare pentru acest program:

  • fondurile publice
  • direcţionarea de taxe colectate în numele sănătăţii de la populaţie (de exemplu accize)
  • contribuţia deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă (DAPP) în baza contractului de acces facilitate în timp util şi provizoriu
  • posibilitatea redirecţionării procentului de 2% din impozitul pe venit către Fondul de Inovaţie pentru Medicamente
  • posibilitatea acordării unor sponsorizări de către entităţi private
  • posibilitatea restrângerii excepţiilor de la plata contribuţiilor pentru sănătate (de exemplu, persoane care au venituri peste anumite praguri).


Despre Local American Working Group

Local American Working Group este de zece ani un partener activ al sistemului român de sănătate, facilitând crearea de politici publice eficiente pentru a sprijini, prin parteneriat si dialog, accesul pacienţilor la terapii inovatoare.

Local American Working Group (LAWG) reuneşte companiile farmaceutice lidere la nivel mondial în domeniul cercetării şi biotehnologiei, care îşi dedică activitatea dezvoltării medicamentelor inovatoare, cu scopul de a oferi pacienţilor o viaţă mai sănătoasă, mai lungă şi mai productivă. LAWG a fost înfiinţat în România în 2010, cu sprijinul organizaţiei Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) şi reprezintă 14 companii: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Janssen - Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi şi UCB.