Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenţi (SMMR) atrage atenţia că mai multţi medici rezidenţi, din prima linie de luptă împotriva coronavirusului nu au beneficiat de stimulentul de risc promis de autorităţi.

În contextul recentei stări de urgenţă adoptate la nivel naţional timp de două luni şi a numeroaselor ordine şi ordonanţe decretate în acea perioadă, s-a decis ca întreg personalul medical implicat în mod direct în pandemia de COVID-19 să beneficieze de o serie de sporuri şi stimulente pentru eforturile lor şi pentru riscurile la care au fost şi sunt în continuare supuşi în activitatea lor zilnică.

Reprezentanţii SMMR afirmă, într-un comunicat de presă, că „medicii rezidenţi au fost, din nou, victimele abuzurilor din sistem, ei nebeneficiind de sporurile meritate sau de stimulentul lunar în valoare de 500 de euro. Zilnic, sunt în prima linie, fiind o parte esenţială în procesul de diagnostic şi cel terapeutic al pacienţilor afectaţi de această boală, tratând şi multiplele comorbidităţi asociate. Aici, sunt vizaţi medicii rezidenţi aflaţi în pregătire în specialităţi clinice, dar şi chirurgicale din toate centrele de pregătire.

Comunicarea deficitară sau inexistentă dintre Serviciile RUNOS (resurse umane, normare, organizare, salarizare) ale unităţilor sanitare, Direcţiile de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii au dus la excluderea medicilor rezidenţi din schemele de pontaj pentru sporurile corespunzătoare, cât şi pentru stimulentele stipulate în lege. Numeroşi medici rezidenţi au fost ameninţaţi, jigniţi şi desconsideraţi de structurile anterior menţionate pe perioada desfăşurării rezidenţiatului, fiind remuneraţi necorespunzător şi ilegal, neconform grilelor de salarizare, în numeroase rânduri.”

În sistemul medical românesc, medicul rezident este angajat de o unitate sanitară plătitoare desemnată de către Ministerul Sănătăţii, dar îşi desfăşoară activitatea şi pregătirea, printr-un sistem modular, în alte unităţi sanitare acreditate. În acelaşi timp, activitatea didactică este susţinută de cadre universitare abilitate ale universităţilor şi facultăţilor de medicină, acestea fiind structuri ce aparţin de Ministerului Educaţiei şi Cercetării.