Ministerul Sănătăţii face câteva precizări în legătură cu înfiinţarea grupului de lucru privind verificarea raportărilor zilnice referitoare la evoluţia pandemiei de COVID-19. Ministerul îi cere fostului ministrul Vlad Vasile Voiculescu „să înceteze diseminarea informaţiilor false în spaţiul public şi emiterea unor ipoteze lipsite de fundament”.


În acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătăţii, se spune într-o informare de presă.

„În data de 17 aprilie 2021, premierul Florin Cîţu, ministrul interimar al sănătăţii, a solicitat secretarilor de stat şi secretarului general al ministerului documentul de constituire al acestui grup de lucru şi un raport al activităţii desfăşurate. Atât secretarii de stat cât şi secretarul general au comunicat în scris că nu deţin vreun document de constituire”, se arată.

Singurele elemente concrete menţionate sunt date de o intenţie de constituire şi o menţiune despre organizarea unui astfel de grup. 

„Declaraţiile susţinute de fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu cu privire la acest subiect dovedesc faptul că domnia sa nu cunoaşte legislaţia, atribuţiile ce revin funcţiei de ministru şi procedurile administrative”, se spune în informare.

Ministerul Sănătăţii solicită fostului ministrul Vlad Vasile Voiculescu „să înceteze diseminarea informaţiilor false în spaţiul public şi emiterea unor ipoteze lipsite de fundament”.

„Decizia emisă de doamna Andreea Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, privind constituirea acestui grup de lucru nu reprezintă un act administrativ cu caracter normativ. Totuşi, deşi acestea sunt prevederile legislaţiei in vigoare, domnia sa emite un astfel de document. De asemenea, nu există temei pentru ca un astfel de grup de lucru sa fie încadrat în categoria documentelor cu caracter confidenţial, ipoteză acreditată în spaţiul public, în condiţiile în care o astfel de abordare este în contradicţie cu principiile transparenţei şi comunicării instituţionale susţinute de Ministerul Sănătăţii”, se mai arată.

Premierul Florin Cîţu a dispus verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministrul al Sănătăţii, precum şi de secretarii de stat in ultimele patru luni. Fiindcă în acest moment nu există un grup de lucru legal constituit în cadrul Ministerului Sănătăţii, „în cursul zilei de astăzi va fi constituit un grup de lucru în conformitatea cu legislaţia în vigoare”, se spune în document.


Alergologia