În perioada 23 septembrie – 24 octombrie 2020, Ministerul Sănătăţii organizează sesiunea pentru obţinerea titlului de specialist pentru profesioniştii din sistemul de sănătate. 2.710 medici, medici dentişti şi farmacişti vor susţine anul acesta examenul.


Ministerul Sănătăţii va afişa, miercuri, 9 septembrie 2020, pe pagina de web www.ms.ro, secţiunea Examene şi concursuri naţionale, arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare de examen, conform prevederilor publicaţiei de examen aprobată pentru sesiunea din acest an.

Procesul de arondare ţine cont de criteriul pregătirii de minimum 6 luni din stagiul de bază al specialităţii, efectuată în centrul universitar respectiv şi de criteriul existenţei unui număr de minimum 3 candidaţi pe specialitate şi centru universitar.

Potrivit ministerului, în situaţia în care, pentru anumite specialităţi a existat câte un singur candidat pe centru universitar, în mai multe centre universitare diferite, pentru respectarea principiului obiectivităţii evaluării, candidaţii au fost rearondaţi centrelor universitare învecinate, astfel încât să existe minimum trei candidaţi pe specialitate, ţinând cont totodată şi de criteriul distanţei minime, care să implice costuri cât mai reduse pentru candidaţi, în cazul deplasării sau pe baza celei de a doua opţiuni a candidatului, acolo unde această opţiune a fost făcută.

Pentru specialitatea Medicina de urgenţă, examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş, conform metodologiei aprobate prin Ordinul Comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.1333/6556/2012.

Anul acesta, calendarul de examene şi concursuri al MS a fost modificat şi adaptat condiţiilor epidemiologice. În acest context, examenul de obţinere a titlului de specialist a fost devansat cu o lună.