Toate persoanele vaccinate cu schemă completă şi care deţin certificatul digital al UE privind COVID-19 pot participa la Loteria Vaccinării, începând cu data de 30 septembrie 2021 ora 12.00.


Înscrierea persoanelor pentru Loteria Vaccinării se realizează pe portalul dedicat, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.

După generarea certificatului de vaccinare, persoanele eligibile au opţiunea de a se înscrie la loterie prin parcurgerea a trei paşi:

  • Pasul 1: să confirme că au citit şi sunt de acord cu Regulamentul Loteriei.
  • Pasul 2: să confirme acordul de publicare a datelor personale pe site-urile instituţiilor organizatoare.
  • Pasul 3: să se înscrie la Loteria Vaccinării.

După parcurgerea celor trei paşi, fiecare persoană va primi un e-mail de confirmare a înscrierii, în care se va regăsi şi numărul unic de participare.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va publica în fiecare zi de vineri, la ora 12.00, pe site-ul dedicat, ultimul număr alocat, în vederea organizării extragerilor de către Loteria Română.

Se consideră schemă completă de vaccinare efectuarea a două doze pentru tipurile de ser Pfizer, Moderna şi Astra Zeneca, sau o singură doză pentru vaccinul Johnson&Johnson.

Dacă participantul are deja generat certificatul de vaccinare pentru schema completă, înscrierea la Loteria Vaccinării se face din interfaţa de vizualizare a certificatului (secţiunea „Listă certificate”).

Înscrierea se poate realiza individual, de către persoana vaccinată, sau de orice altă persoană care are dreptul să genereze certificatul în numele persoanei vaccinate.

 

Ginecologia (1)