Rezidenţii care doresc să îşi schimbe centrul de pregătire pot depune cererile, în perioada 4 septembrie 2019 - 16 septembrie 2019, inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii, anunţă Ministerul Sănătăţii pe site-ul instituţiei.

Criteriile pe baza cărora se vor analiza cererile sunt:

  • anul de rezidenţiat ( VI, VI…. I);
  • unic susţinător al unui copil minor;
  • soţ/soţie cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii;
  • soţ/soţie cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
  • locuinţă în centrul universitar solicitat sau la mai puţin de 100 km;
  • părinţi bolnavi sau alte persoane în întreţinere în centrul universitar solicitat;
  • cadru didactic în centrul universitar solicitat.

„În situaţiile în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită”, anunţă reprezentanţii ministerului.

Acte necesare

În vederea schimbării centrului de pregătire, rezidenţii interesaţi vor prezenta avizele conducerii universităţilor de medicină şi farmacie sau ale facultăţilor de medicină din centrele implicate, după caz, avizul direcţiei de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmaţi, din centrul universitar în care urmează să se pregătească.

Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcţiilor  de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire. Rezidenţii pe post vor prezenta şi avizul unităţii sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Toţi solicitanţii vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.

Afişarea rezultatelor

Direcţiile de sănătate publică vor transmite prin e-mail Ministerului Sănătăţii  tabelele cu solicitările înregistrate până cel târziu la data de 19 septembrie 2019. Apoi, analizarea cererilor se va face în perioada 20-27 septembrie 2019, iar afişarea cererilor admise/respinse se va face la data de 30 septembrie 2019 pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Schimbarea centrelor de pregătire va fi operaţională cu data de 15 octombrie 2019.

 

Sursă: Ministerul Sănătăţii