Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 17 mai 2017 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici  dentişti  şi  farmacişti.

In această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 30 aprilie 2017, pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea  obţinerii  atestatelor de  studii  complementare,  în  condiţiile  prevăzute  de  ordinul  MS  nr.  418/2005 cu modificările şi  completările ulterioare.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.

Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5.00, cu excepţia probelor de examen de atestat pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare.  Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7.00.  În cazul în care la una din probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat.

Înscrierea candidaţilor la examen se va face începând cu data de 10 aprilie 2017 şi până în data de 25 aprilie 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str. George Vraca nr. 9, Bucureşti, cu excepţia atestatului în Implantologie.

Înscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac în aceeaşi perioadă, respectiv între 10 aprilie 2017 şi

până în data de 25 aprilie 2017 inclusiv, prin  Direcţiile  de  Sănătate Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătire pentru obţinerea acestui atestat, respective Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.

Direcţiile de sănătate publică care vor efectua aceste înscrieri, vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 26 aprilie 2017, ora 16,00. 

Click aici pentru detalii.