Ministerul Sănătăţii organizează, în perioada 6 noiembrie - 6 decembrie 2019, sesiunea de examene pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat pregătirea teoretică şi practică până la data de 30 septembrie 2019, iar examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005, în care s-a efectuat pregătirea.

Înscrierea candidaţilor

Înscrierea candidaţilor la examen se va face în perioada 30 septembrie - 11 octombrie 2019 inclusiv. Dosarele de examen pot fi depuse sau transmise prin servicii poştale, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, sediul din Str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti, cu excepţia atestatelor în Acupunctură, Api-Fito-Aromaterapie, Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, Asistenţa medicală de urgenţă pentru structuri UPU, Farmacie homeopată, Homeopatie şi Implantologie.

Înscrierile pentru aceste atestate se fac în aceeaşi perioadă, respectiv 30 septembrie-11 octombrie 2019 inclusiv, prin Direcţiile de Sănătate Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru atestatele respective: Bucureşti, ClujNapoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Direcţiile de sănătate publică care vor efectua aceste înscrieri, vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 17 octombrie 2019, ora 16,00.

Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una din probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat. Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00.

Arondarea candidaţilor: 24 octombrie

Întreaga responsabilitate privind respectarea condiţiilor de participare a candidaţilor la examen, revine direcţiilor de sănătate publică menţionate. Arondarea candidaţilor pe atestate de studii şi centre universitare medicale va fi comunicată în ziua de 24 octombrie 2019, pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica Concursuri şi examene naţionale.

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, se vor afişa la data de 01 noiembrie 2019 pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica - Concursuri şi examene naţionale.

 

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti