CNAS a anunţat, marţi, că varianta actualizată a contractului-cadru include modificări care vor ajuta la debirocratizarea sistemului de sănătate şi vor mări aria de medicamente şi servicii medicale la care asiguraţii au acces în prezent.

Începând cu 1 iulie 2018, asiguraţii vor putea procura medicamentele cu și fără contribuţie personală de la orice farmacie din ţară care are contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Însă, pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, se va păstra reglementarea actuală, ca farmacia şi medicul prescriptor să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări.

La fel, investigaţiile paraclinice se vor putea efectua la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări se află acesta în relaţii contractuale.

Noi servicii incluse în pachetul de bază

Asigurații vor beneficia de mai mai multe servicii acoperite de pachetul de bază oferit de medicul de familie, precum măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA), eliberarea adeverinţei pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj şi eliberarea fişei sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap.

Pentru accesul asiguraţilor la serviciile din cadrul cabinetului medical din asistenţa medicală primară şi la cabinetul din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, s-a precizat că programul de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură în minim 5 zile pe săptămână.

Debirocratizare şi sancţiuni

Începând cu 1 iulie, unele obligaţii contractuale vor fi eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare va fi simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate în prezent şi trecerea la transmiterea documentelor numai în format electronic.

De asemenea, toţi medicii care furnizează servicii în relaţie contractuală cu casa de asigurări vor fi obligaţi să aibă semnătură electronică.

Totodată, ”spitalul care nu eliberează prescripţia medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancţionat cu reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligaţiei. O sancţiune similară se aplică şi în cazul furnizorilor din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţi clinice, inclusiv celor de medicină fizică şi de reabilitare”, menţionează CNAS în comunicatul de presă.

Îngrijirea paliativă

În ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, medicii care au obţinut competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificaţi de Ministerul Sănătăţii, vor putea acorda până la patru consultaţii/trimestru/asigurat pentru acest tip de îngrijiri.

De asemenea, se vor putea acorda servicii de îngrijire paliativă la domiciliu asigurate de echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog şi kinetoterapeut.

"Pacienţii cu diagnostic oncologic confirmat, aflaţi în Programul naţional de oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă. Asiguraţii vor putea transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical", se menţionează în comunicatul CNAS.

Reglementări pentru farmacişti

Acelaşi contract precizează că farmacistul îşi va putea desfăşura activitatea la cel mult trei farmacii aflate în relaţie contractuală cu CNAS, dintre care la o farmacie va putea asigura doar continuitatea pe timpul nopţii şi în zilele libere legale.

De asemenea, medicii de familie nou-veniţi într-o localitate vor avea la dispoziţie 12 luni, în loc de 6 luni cum este prevăzut în prezent, pentru constituirea listei minime de pacienţi.