La Palatul Parlamentului a avut loc dezbaterea „Creşterea calităţii academice a programelor de rezidenţiat”, în contextul unui proiect legislativ care are ca obiectiv reorganizarea pregătirii în rezidenţiat.


Evenimentul a fost organizat de Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport şi a Comisiei pentru sănătate din Senatul României, arată, într-o postare pe Facebook, Leonard Azamfirei, rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureş.

Au participat membrii celor două comisii parlamentare, ministrul Sănătăţii, secretarul de stat din Ministerul Educaţiei, rectorii celor şase universitãţi de medicină şi farmacie care alcătuiesc Alianţa universitară G6 - UMF (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova), preşedinţii Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Stomatologi şi Colegiului Farmaciştilor, precum şi reprezentanţi ai medicilor rezidenţi şi ai studenţilor.

Participanţii au convenit ca, în condiţiile oricăror modificări legislative care urmează să fie făcute, să se respecte următoarele principii:

  • păstrarea statutului de medic şi de salariat pentru rezidenţi, cu toate drepturile salariale pe care această poziţie le implică şi în prezent;
  • asumarea de către universităţile din Alianţa G6-UMF, dar şi a celorlalte facultăţi de medicină care nu aparţin de G6, a reglementărilor de formare profesională menite să standardizeze pregătirea în rezidenţiat şi să crească nivelul de calitate a acestei pregătiri;
  • implicarea Ministerului Sănătăţii, ca factor decisiv, în fiecare etapă de decizie a reorganizării rezidenţiatului, împreună cu colegiile profesionale;
  • implicarea în procesul de formare profesională şi a spitalelor care nu au secţii clinice, după o prealabilă acreditare a acestora şi a specialiştilor care nu deţin grad universitar;
  • stabilirea unui grup de lucru reprezentativ format din reprezentanţii ministerelor implicate, a mediului academic, a colegiilor profesionale şi a organizatiilor rezidenţilor şi studenţilor, în vederea elaborării unor acte normative subsecvente;
  • menţinerea unui cadru legislativ predictibil pentru întregul proces de formare în rezidenţiat.

„Reforma pregătirii în rezidenţiat a medicilor este necesară, iar mediul universitar medical îşi asumă această reformă, ca parte a responsabilităţii sale sociale, cu speranţa realizării, astfel, a unui sistem sanitar mai performant”, afirmă rectorul, la finalul postării. Farmacist