Centrul Municipiului Bucureşti pentru Conducerea şi Coordonarea Intervenţiei, Nucleul Municipiului Bucureşti de Coordonare a Vaccinării face pregătiri pentru demararea celei de-a doua etape a Strategiei de vaccinare împotriva COVID- 19.


Astfel, potrivit unui comunicat de presă al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Centrul realizează demersuri în vederea identificării lucrătorilor care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale, aşa cum sunt acestea prevăzute în H.G. nr. 1031/2020.

Este vorba despre următoarele categorii:

  • personalul-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului, respectiv Parlament, Preşedinţie, Guvern, ministere şi instituţii subordonate acestora;
  • personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi al autorităţii judecătoreşti;
  • personalul din sectorul economic vital:

procesare, distribuţie şi comercializare a alimentelor de bază, şi anume: panificaţie, lactate, carne, fructe şi legume;

uzine de apă, epurare, transport şi distribuţie apă;

centrale electrice, producţie, transport şi distribuţie curent electric;

unităţi de producţie, transport şi distribuţie combustibili lichizi şi solizi;

unităţi de producţie, transport şi distribuţie medicamente şi materiale sanitare;

noduri feroviare, aeroporturi civile şi militare, porturi esenţiale;

comunicaţii, şi anume Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, radioul şi televiziunea naţionale;

  • personalul din învăţământ şi creşe;
  • personalul poştal şi din servicii de curierat;
  • personalul cultelor religioase;
  • personalul din mass-media care desfăşoară activităţi cu risc crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV-2, cum ar fi reportaje în unităţi medicale;
  • personalul din domeniul salubrităţii şi deşeurilor

Psihiatru (2)